Het failliet van de GGZ

De ophef was redelijk, maar het is ingehaald door andere nieuwsfeiten. Zoals de verhoging van het eigen risico en orkaan Irma. Dat neem de idiotie van het gebeuren niet weg.

Victor wordt opgenomen in een instelling van de GGZ wegens psychoses. Op enig moment besluiten de verpleegkundigen, na overleg met de behandelend psychiater naar ik aanneem, dat Victor op de separeer gezet moet worden. Dat is Victor teveel, en op enig moment weigert hij zijn medicatie. Dat is voor de GGZ instelling aanleiding om de politie te bellen. De politie weet Vistor uiteindelijk te ‘kalmeren’ door het gebruik van een stroomstootwapen, direct op de huid, tot drie maal toe. DE betreffende GGZ instelling stelt dat door de komst van de politie de regie overging van de GGZ instelling, naar de politie, en dat de politie verantwoordelijk is voor het inzetten van middelen om Victor te kalmeren. Hier is van alles mis.

De separeer

Een patient separeren is een maatregel die een GGZ instelling liever niet, maar in ieder geval spaarzaam moet inzetten. Het betekent het volgende. Men wordt op zelfmoordwatch gezet. Dat betekent 24 uur bewaking, meestal middels een camera, vaak met het licht aan. Daarnaast moeten alle middelen waar iemand zelfmoord kan plegen zoveel mogelijk worden afgenomen. Daarom zit men in een onderbroek, en soms met BH, in de separeer. Het gebruik van de separeer moet gemeld worden aan de Inspectie van de Gezondheidszorg.

Dwangmedicatie

Medicatie onder dwang kan alleen indien er sprake is van een gedwongen opname, en als er direct gevaar voor de patient of haar omgeving is. Het weigeren van medicatie is ongeveer het enige wat een patient nog kan als zij in de separeer zit. Dwangmedicatie moet meer nog dan separeren worden vermeden. Dwangmedicatie kan alleen bij instellingen met een BOPZ aantekening. Het is zelden echt nodig. Dwangmedicatie gebeurt meestal per injectie.

Regie

Het meest bizarre aan het verhaal is de regie die de politie ging voeren over de situatie. Dan bepaalt de politie welke middelen worden ingezet. Daar is iets heel raars mee. Iemand is opgenomen in een instelling, de instelling is daarmee verantwoordelijk geworden voor de patient. Maar als de instelling de politie inschakelt, iets waarvan de noodzaak ernstig bevraagd hoort te worden, dan heeft de politie ineens alle verantwoordelijkheid en de regie. En de politie besluit het stroomstootwapen in te zetten, onterecht want de politie gebruikt deze richtlijn als toegestaan gebruikt:

  1. Het gebruik van het stroomstootwapen is slechts geoorloofd:
    1. om een persoon aan te houden ten aanzien van wie redelijker wijze mag worden aangenomen dat hij een voor onmiddellijk gebruik gereed zijnd wapen bij zich heeft en dit tegen personen zal gebruiken;
    2. om een persoon aan te houden die zich aan zijn aanhouding, voorgeleiding of andere rechtmatige vrijheidsbeneming tracht te onttrekken of heeft onttrokken, of
    3. voor het beëindigen van een direct levensbedreigende situatie.

Reden 1 en 2 zijn niet van toepassing, de politie was ingeschakeld om iemand medicatie toe te dienen, niet om iemand aan te houden. Reden 3 lijkt ook niet van toepassing, het is niet te zien hoe levensgevaarlijk iemand in zijn onderbroek tegen de verpleging en de toegesnelde politie een levensbedreiging kan zijn. De politie stelt dat de man gekalmeerd moest worden en andere middelen faalden. Maar daar mag het stroomstootwapen helemaal niet voor gebruikt worden.

De verpleging had een eenvoudiger oplossing kunnen en moeten kiezen. Daar de patient zich ernstig verzette tegen de medicatie, had zij moeten afzien van het geven de medicatie op dat moment. Psychotische mensen kalmeren in het algemeen vanzelf in een paar uur, de verpleging had dat eerst moeten afwachten. Daarnaast had de verpleging nimmer de regie en de verantwoordelijk uit handen moeten of mogen geven. De patient is en blijft ten allen tijde de verantwoordelijkheid van de instelling, de verantwoordelijkheid uit handen geven is laf en het bemoeilijkt het verkeer met de patient.

De instelling heeft in deze ernstig gefaald.

Geef een reactie