Mark

Een bijvoeglijk naamwoord voor jouw naam lijkt wat hypocriet. Ik ken meer mensen die Mark heten welke stuk voor stuk beter zijn dan jij dus ‘beste’ is niet van toepassing. Het bijvoeglijk naamwoord dat ik in gedachten heb is niet beleefd.

Met enigszins stijgende verbazing heb ik het epistel dat jij als advertentie hedenmorgen, het is maandag 23 januari 2017 op het moment van dit schrijven, in onder andere het Algemeen Dagblad liet publiceren, gelezen. Los van de stijlproblemen, het gebruik van ‘we’ en ‘je’ in plaats van de goede voornaamwoorden zoals ‘wij’, ‘jij’, ‘jou’ en ‘jouw’ wijst op een gebrekkige kennis van de Nederlandse taal en een luie geest, is er inhoudelijk nogal wat op aan te merken.

Omdat het nogal veel is, zal ik de kritiek behandelen in de volgorde van jouw schrijven. Hier en daar zal ik jou citeren, nou ja hier en daar voor alle kritiek, maar slechts delen van de hele tekst. Ik wil niet de belangrijke waarde van het niet schenden van het auteursrecht overboord gooien. Het is niet duidelijk of jij het epistel schrijft in jouw hoedanigheid als Minister van Algemene Zaken, waarvoor de bescherming in het kader van de Auteurswet aanmerkelijk minder zijn dan voor de lijsttrekker van de VVD. Voor de zekerheid ga ik er vanuit dat jij de mededeling hebt gedaan als lijsttrekker van de VVD. Hierdoor lijken de citaten arbitrair, zoek maar even op, maar dat is vooral het gevolg van het arbitraire karakter van jouw tekst.

Laten wij beginnen met de eerste paragraaf. Jij pent:

..Die bereid zijn om alles waar we als Nederland zo hard voor hebben gewerkt, omver te gooien. Dat laten we toch niet gebeuren?

Het is wellicht aan jouw aandacht ontsnapt, maar in de periode dat jij de ministerraad voorzit, heeft de politiek de volgende zaken voor een groot deel omver gegooid (in willekeurige volgorde): de geestelijke gezondheidszorg, de somatische gezondheidszorg, de ouderen zorg, het middelbaar onderwijs, het hoger onderwijs en het veiligheidsapparaat. De lijst is niet uitputtend, het zijn zaken die jouw ministerrad, met medewerking van Staten-Generaal, met alle kracht omver aan het werpen zijn. Het is vervelend, maar jij, als onderdeel van ‘wij’ (niet we), hebt dat laten gebeuren. Wellicht is het een idee om de vergadering van de ministerraad te verplaatsen naar een tijdstip dat jij wel kan opletten. Dan kan jij voorkomen dat het nog verder omgegooid wordt, jij wil het namelijk niet laten gebeuren.

Overigens ben ik diep bedroefd dat wij in een welvarend land wonen waar de politiek duidelijk genoegen neemt met het gegeven dat 80.000 huishoudens van liefdadigheid afhankelijk zijn voor voedsel. Dat lijkt mij een teken van een ernstig onbeschaafd land, niet van een welvarend land, maar dat terzijde.

In de tweede paragraaf zet jij in een zin (een als telwoord met accenten is een teken dat de schrijver zelf zijn tekst niet begrijpt) een niet gering deel van de bevolking buitenspel:

…We werken hard, helpen elkaar en vinden Nederland best een gaaf land

Er zijn, vraag maar even na bij jouw collega Asscher, ongeveer 600.000 werklozen in dit welvarende land. Mensen die hard willen werken, maar niet in de mogelijkheid zijn om zo hard te werken als zij willen. Die mensen tellen niet mee. Later in dit stuk heb ik daar nog meer over te zeggen. Gebruik het geduld waar jij mee gezegend moet zijn.

Het volgende is een langer citaat, maar het is helaas nodig om het in zijn geheel te gebruiken, niet iedereen is bekend met de inhoud van jouw stuk:

We voelen een groeiend ongemak wanneer mensen onze vrijheid misbruiken om de boel hier te verstieren, terwijl zij juist naar ons land zijn gekomen voor die vrijheid. Mensen die zich niet willen aanpassen, afgeven op onze gewoontes en onze waarden afwijzen. Die homo’s lastig vallen, vrouwen in korte rokjes uitjouwen of gewone Nederlanders uitmaken voor racisten.

Laat ik jou het voordeel van de twijfel geven en aannemen dat jij ook vrouwelijke homoseksuelen, doorgaans aangeduid met het lesbiennes, onder de term homo’s verstaat. Laat ik ook aannemen dat jij echt niet begrijpt dat de term homo’s nogal denigrerend is in het algemeen en jij, gelet op jouw gebrekkige kennis van het Nederlands, niet weet hoe homoseksueel gespeld dient te worden, hier homoseksuelen bedoeld. Waarom jij dan biseksuelen, transseksuelen en transgenders weglaat is een volkomen raadsel. Misschien zijn dat politiek niet belangrijke groepen.

Ik ken Nederlanders, mensen wier familie al vele generaties in Nederland gevestigd zijn, die homoseksuelen lastig vallen en zelfs mishandelen of die vrouwen in korte rokjes uitjouwen en soms zelfs verkrachten want zij vragen erom. Het is een vreselijk pak van mijn hart dat die mensen niet op jouw kritiek hoeven te rekenen. Jouw steun zal hen goed doen.

Het probleem dat grote groepen mensen in de wereld op zoek zijn naar veiligheid is jou ontgaan. Zij zoeken vrijheid volgens jou. In werkelijkheid zoeken zij veiligheid. Dat kunnen wij hen niet bieden, iets wat jij dan weer wel goed in de gaten hebt en daar het zwijgen toe doet. Het gegeven dat wij in een tijdsgewricht leven waarin zaken benoemd moeten worden en wij in een land leven waar dat mag, weerhoudt jou er niet van om die mensen die veiligheid zoeken de vrijheid ontneemt om racisme te benoemen. Mijn familie woont hier gelukkig al vele generaties, dus ik mag het wel. Voor het geval jij het nog niet weet, Nederland is een land vol racisme en racisten, jouw racisme mag jij zelf onderzoeken daar heb jij mij niet voor nodig, seksisme en seksisten en in het algemeen vol met mensen die weigeren te begrijpen wat hun gedrag vol van voordelen voor destructieve (zoek maar op) gevolgen heeft.

Er is meer:

De oplossing is vooral een mentaliteitskwestie. We zullen glashelder moeten blijven maken wat normaal is in dit land. We zullen onze waarden actief moeten verdedigen.

Even daar gelaten dat ethiek niet het sterkste punt van Nederlandse politici is, en dat ethiek niet een politiek onderwerp is, onze waarden liggen onder vuur van onze leiders, zoals de Minister Van Algemene Zaken. Waarden als vrijheid en tolerantie worden steeds meer aangevallen door politici die ons vertellen wat wij wel en niet mogen zeggen of schrijven (het uiten van onwelgevallige meningen wordt actief door de bestuurders in ons land tegengewerkt en wat wij mogen tolereren is ook een onderwerp waar de politiek zich veelvuldig over uitlaat). Wij dienen te tolereren dat een politicus zegt dat een heilig boek, arbitrair he maar een boek, verboden moet worden en dat exemplaren met geweld uit huizen moet worden gehaald, daarbij tussen neus en lippen even de veiligheid en onschendbaarheid van de woning overboord kiepert, terwijl het onmogelijk wordt gemaakt om voor mensen om hun gevoel van gediscrimineerd worden en hun gevoel van onveiligheid tijdens evenementen te uiten. Dat is geen vrijheid Mark, wellicht moet jij het woord vrijheid ook maar eens opzoeken.

Om de belofte van eerder in te lossen:

Het is normaal dat je  werkt voor je geld en het beste uit je leven probeert te halen

De 600.000 werklozen worden hier abnormaal weggezet. Hoewel ik het inderdaad abnormaal vind dat er mensen zijn die werkloos zijn, is het wegzetten van werklozen als abnormaal het beledigen van een groep op basis van het feit dat zij, buiten hun schuld, niet kunnen werken voor hun geld. Het is jou misschien ontgaan, maar een collega van jou is recentelijk veroordeeld voor groepsbelediging. Uit jouw uitspraak blijkt maar weer eens dat het afschrikwekkende effect van het strafrecht niet helemaal aan die verwachting voldoet.

Het gerucht gaat dat jij geschiedenis hebt gestudeerd. Klaarblijkelijk gaat het al langer erg slecht met het hoger onderwijs, in ieder geval het universitair geschiedenis onderwijs. Een andere verklaring voor deze uitroep is niet denkbaar:

De komende tijd is bepalend voor de koers van ons land

De koers van ons land is een attribuut (zal ik het woordenboek gewoon ook even online zetten, hoef jij niet alles op te zoeken) dat continue verandert. Niet alleen door iets in de komende tijd. Van een historicus mag men toch wel verwachten dat zo een holle frase niet uit zijn pen rolt, of is dat te kritisch?

Laat ik een antwoord geven op jouw vraag:

wat voor land willen we zijn?

Ik wil dat wij een land vormen, wij zijn niet een land, wij vormen een land, waar politici zich niet druk maken over het handen schudden, zeker niet van buschauffeur in functie. Terzijde, in drieënvijftig jaar heb ik nooit de hand geschud van een buschauffeur in functie, mag ik nu wel in Nederland blijven? Een land waar politici die zich bezighouden met het oplossen van het probleem dat een welvarend land toestaat dat 80.000 huishoudens op liefdadigheid zijn aangewezen voor hun voedsel. Een land waar politici zich druk maken over echte problemen, zoals het weer op niveau brengen van de zorg, het garanderen van goed onderwijs, het respecteren door de overheid van de persoonlijke levenssfeer van haar inwoners en waar zaken als racisme, seksisme en misdaad actief bestreden worden. Veel gevraagd, weet ik, maar het maakt Nederland een beter land dan het nu is.

En dan nog een persoonlijke noot. Mark huur een tekstschrijver die het Nederlands wel machtig is, die wel een boodschap kan brengen zonder hele groepen tegen jou in het harnas te jagen en die daar geen bijzondere beloning voor wenst, gewoon haar, of zijn, salaris. Ik ben in ieder geval beschikbaar.

Geef een reactie