Vacuisme

In de afgelopen tien jaar is er een sterke opkomst van een stroming in de politiek te zien die het best beschreven kan worden als vacuisme.

Het vacuisme is in sterke opkomst. De uitslagen van de referenda in Nederland, over een akkoord tussen de EU en Oekraïne, en Het Verenigd Koninkrijk, over het verlaten van de EU door datzelfde Koninkrijk, en het, voorlopige, hoogtepunt de verkiezing van Donald Trump tot president van de Verenigde Staten van Amerika, zijn pure winst voor de vacumisten.

Aangezien wij in Nederland alles dood analyseren, zoals de dood van David Bowie, Prince en George Micheal zodat wij zeker weten dat zij dood zijn, is het verbazingwekkend dat de analisten niet eerder het juiste label voor deze politieke stroming gevonden hebben. Nou ja eigenlijk niet zo verbazingwekkend, daar kom ik nog terug. Analisten noemen het extreem rechts, populisme, alt right, extreem links en nog wat termen.

De analisten baseren zich daarbij op kenmerken die traditioneel inderdaad bij extreem rechts, en een deel van extreem links horen. Zaken als de schuld, waarvan is irrelevant, bij een groep die binnen de samenleving buitengesloten wordt, in het huidige tijdsgewricht zijn dat de Moslims, leggen, populistische uitspraken, dat is analities voor zeggen wat het gepeupel wil horen, en simpele oplossing voor niet bestaande problemen.

De analisten gaan voorbij aan het grootste kenmerk wat deze opkomende politieke partijen, of wat daar voor door gaat, bindt. Het continu uiten van holle frasen. De vacumistische politici doen doorlopend en voortdurend totaal betekenisloze uitspraken. In Nederland kennen wij uitspraken als ‘opmaat voor lidmaatschap’, ‘de EU is niks’ of ‘testosteron bommen’ en ‘knettergekke nep rechters’. In het Verenigd Koninkrijk ging het om uitspraken als ‘Eigen sturing in immigratie’, ‘Wekelijks honderden miljoenen ponden naar de NHS’ en ‘Baas in eigen land’. Uit de recente verkiezingen in de Verenigde Staten kennen wij nog ‘Val de poesjes van dames aan’, ‘wij bouwen een muur op de grens met Mexico en laten Mexico het betalen’ en ‘ik stop u in de gevangenis mevrouw Clinton’.

Deze stortvloed van holle, inhoudsloze en betekenisloze uitspraken zijn confabulaties welke men typisch hoort in de kroeg, op verjaardagen en clubhuizen van golfclubs. Laten wij even terugkeren naar de door wijze analisten geconstateerde kenmerken. Het overgrote deel, meer dan 99% van de ruim 1 miljard Moslims in de wereld is nergens schuldig aan, net als het overgrote deel van de 1 miljoen in Nederland wonende Moslims. Hard roepen dat het de schuld van de Moslims is, is derhalve zonder inhoud, zij zijn niet de schuld, en hebben geen betekenis, zij beschrijven een niet bestaande realiteit.

De uitspraken zijn wel geliefd bij het electoraat. Zij hoeven er niet over na te denken, dat doet Facebook wel. Zij hoeven geen diepere betekenis te zoeken, als de uitspraak al betekenisloos is is een diepere betekenis er dus ook niet. Zij hebben, mits goed gearticuleerd, een goed gehoor ritme, ‘minder, minder, minder’ bekt niet alleen lekker, het luistert ook fijn.

Dat de analisten het over het hoofd zien is minder raar dan ik eerder deed voorkomen, hun analyses zijn zelden meer dan inhoudsloze en betekenisloze verhalen. Het missen was een kwestie van de viool niet horen in de symfonie, of de A snaar in het slotakkoord voor de liefhebbers van meer moderne muziek.

De vacumisten hebben meer gemeen. Zij begrijpen het systeem niet, toch slagen zij er in het systeem te manipuleren.Iets niet begrijpen, maar het toch kunnen manipuleren is een fenomeen dat ook elders te vinden is. Psychopaten begrijpen emoties niet, toch slagen zij er meesterlijk in om emoties van anderen te manipuleren Zij snappen de grondbeginselen van democratie niet, maar roepen wel het triest met de democratie gesteld is. En zij veinzen een afkeer van wat zij de gevestigde orde noemen, terwijl zij daar zelf al geruime tijd deel van uitmaken.

Zij ontberen een visie. ‘Make America Great again’ is behalve onjuist, Mexico hoeft niet groot te worden van Trump, ook geen visie. Het is een reclame slogan. Deislamiseren van Nederland is geen visie, het bekt gewoon lekker, zelfs dat niet, het is leuk voor het gepeupel. ‘Baas in eigen land’ is geen visie, het is een beschrijving van de soevereiniteit die alle EU lidstaten hebben.

Tot nu toe was het aangenaam schrijven. Een wits hier en daar. Een veeg uit het toetsenbord hier en daar. En mensen terug in hun hok schoppen hier en daar. Niet alleen aangenaam schrijven, zeker ook bevredigend. Hier houdt het luchtige gedeelte op.

Het is een groot gevaar. Het gekozen worden op holle frasen en inhoudsloze opvattingen maakt de weg vrij voor politici om te doen wat zij willen, niet wat goed is voor de bevolking of het land, nee wat zij willen. Iets waar wij in het recente verleden nog van vonden dat dat niet zou moeten kunnen. Nee, niet Nazi Duitsland, hoewel dat een goed voorbeeld is, maar de voormalige DDR, het voormalig Joegoslavië, het huidig Noord Korea. Allemaal landen met een politiek systeem waar politici konden doen wat zij wilden. Nu staan wij op het punt om zo een politicus ook hier een machtspositie te geven.

Dan kan hij doen wat hij wil. Niet omdat hij zijn mening mag uiten, of niet daar moeten de rechters nog over beslissen de komende maanden of jaren, maar omdat wij hem het mandaat hebben gegeven.

Het Verenigd Koninkrijk is redelijk ongeschonden, vooralsnog, uit het referendum gekomen. Redelijk, want er aanwijzingen dat het aantal xenofobische misdrijven toeneemt. Redelijk want er is een chaos in de politiek die sinds de War of the Roses niet zo groot was. Redelijk, want het Verenigd Koninkrijk functioneert nog naar behoren, al zullen mensen die ik ken zich serieus op hun toekomst gaan beraden.

Of de Verenigde Staten een zelfde zacht lot is beschoren, is nog maar de vraag. Diep in mijn hart hoop ik dat het goed komt, maar ik vrees met redelijke vreze voor het moment dat de eerste grootschalige deportaties gaan plaatsvinden.

In maart zijn er verkiezingen voor de Tweede Kamer van de Staten-Generaal. Twee jaar later kiezen wij de Provinciale Staten, die op hun beurt de Eerste Kamer der Staten-Generaal kiezen. Ik heb enige scepsis voor wat betreft peilingen, zeker in Nederland. Niettemin zie ik een gevaar aan de horizon loeren. Koppel dat aan de bijna onbegrensde mogelijkheden die wij, en vele andere EU lidstaten, aan de veiligheids- en inlichtingendiensten geven, en Orwell krijgt, 34 jaar na dato zijn destructieve grote broer.

Ik hoop van ganser harte dat ik het niet meemaak dat de politie met of zonder geweld de Koran uit het huis van mijn Islamitische flatgenoten komt halen over een paar jaar.

Geef een reactie