Peter R. de Vries en de internet petitie

Peter R. de Vries is een internet petitie begonnen inzake de rechten van slachtoffers van internet pesten. Nou ja, niet de Vries, maar RTL huist de petitie.

De petitie, waarvan de inhoud volkomen onduidelijk is, maar die volgende site in kwestie het volgende behelst:

Teken de petitie en laten we ervoor zorgen dat er een nieuwe wet komt waarin internetslachtoffers het recht krijgen op de persoonsgegevens van anonieme daders. Deze nieuwe wet zal niet alleen de positie van slachtoffers sterk verbeteren, er zal ook een preventieve werking van uitgaan.

heeft een begrijpelijke en misschien wel goede intentie, maar is eigenlijk bijzonder onjuist. Feitelijk roept De Vries, of RTL, op om de rechtsstaat in sommige gevallen buiten spel te zetten. En op volkomen willekeurige gronden.

Het volgende is het geval. Er zijn types die gebruik maken van internet en met dat gebruik anderen lastig vallen. Lastig vallen is een wat ruim begrip, maar het gaat voornamelijk om mensen die anderen op dusdanige wijze lastig vallen dat het het punt van het betamelijke overschrijdt. Bijvoorbeeld dor consequent iemand ergens negatief af schilderen, altijd op alle uitlatingen van iemand zeer persoonlijk en negatief reageren, of de persoonlijke levenssfeer van iemand schenden door het plaatsen van adressen, telefoonnummers of foto’s. Mensen aan de ontvangende kant, de slachtoffers, hebben op dit moment bepaalde rechtsmiddelen die hen helpen om de pester aan te pakken, maar deze zijn, aldus RTL De Vries niet toereikend. In een fraai stukje framing schrijven RTL en De Vries:

Anonieme daders van internetterreur worden in het huidige recht door de internetproviders afgeschermd. Zo blijven ze onvindbaar voor hun wanhopige en soms doodsbange slachtoffers. De providers verschuilen zich achter de Privacywet en de algemene voorwaarden op hun eigen site en politieaangiftes komen onderop de stapel te liggen. Een advocaat of rechter inschakelen kost veel tijd en geld –zonder garantie op succes. Kortom: als slachtoffer sta je machteloos.

Termen als ‘dader’, ‘internetterreur’, ‘onderop de stapel’ en ‘verschuilen’ roepen een beeld op van verregaand onrecht. Een beeld dat versterkt wordt door aan te stippen dat een gang naar de rechter niet altijd het gewenste resultaat levert en kostbaar is in termen van tijd en geld.

Internet pesten heeft een of meer van de volgende eigenschappen:

  1. Strafbaar
  2. Onrechtmatig
  3. Lastig

Als er sprake is van een strafbaar feit, of het vermoeden van een strafbaar feit, dan kan men aangifte doen. Enigszins pedant wijzen RTL en De Vries er op dat aangifte doen geen effect heeft, want die verdwijnen onder in een lade. Anders dan RTL en De Vries impliceren is hier wel wat aan te doen. Het slachtoffer kan klagen over het gebrek aan voortgang, bij de burgemeester, de lokale korpsverantwoordelijke en het OM. Mocht dat geen effect hebben, dan is een gang naar de rechter om opsporing en eventuele vervolging af te dwingen zeker een optie.

Bij een onrechtmatige handeling is een gang naar de rechter een in Nederland geaccepteerde stap. Natuurlijk wordt dat in deze lastiger, omdat de vermeende dader ‘anoniem’ is. De gang naar de rechter om de identiteit van de gebruiker van een ip adres te achterhalen is, vreemd genoeg, vaak succesvol. Vreemd, want hoewel wij een ip adres als een persoonsgebonden gegeven beschouwen, is het heel goed mogelijk dat iemand anders dan de eigenaar van de aansluiting het ip adres gebruikt.

Voor het op een lastige wijze, maar binnen de wet toegestane, manier van negatief internet gebruik jegens een persoon is er geen wettelijk verhaal mogelijk. Terecht, als zaken wettelijk toegestaan zijn moet men daar niet tegen optreden.

Het is niet zomaar dat de tussenkomst van de rechter noodzakelijk is. In Nederland is de toets of iemand zich schuldig maakt aan een strafbaar feit of aan een onrechtmatige daad, exclusief voorbehouden aan de rechter. Hoewel de procedures dan lang kunnen duren, is er geen enkele grond om deze toets voor zogenaamde internetpesters achterwege te laten. Juist het argument van RTL en De Vries dat een procedure niet altijd leidt tot de gewenste uitkomst, het verkrijgen van gegevens van een anoniem individu, geeft aan dat de toets werkt. De, onafhankelijke, rechter vindt dat er op grond van de aan de rechter voorgelegde gegevens niet leiden tot de conclusie dat er sprake is van een onrechtmatige daad. Daaruit volgt dat geen wettelijke reden is om gegevens vrij te geven. Dit omzeilen door de rechter buiten spel te zetten, leidt tot het verplicht afgeven van gegevens die vertrouwelijkheid genieten, op een arbitraire instigatie van een willekeurig persoon.

Dat het strafrechtelijk traject niet goed loopt is, en daar verschil ik niet van mening met RTL en De Vries, zorgwekkend op zijn minst. Dat maakt echter niet dat wij de middelen in handen moeten krijgen om dan zelfstandig maar voor politie, aanklager en rechter te gaan spelen. Eigenrichting is niet zomaar een ernstig strafbaar feit. Natuurlijk moeten politie en het OM aangiftes serieus nemen, daar wordt terecht door RTL en De Vries aandacht voor gevraagd.

Begrijp mij goed, ik bagatelliseer de problematiek geenszins, maar het voorgestelde middel is vele malen kwader dan het te bestrijden kwaad. Een petitie die oproept om de problematiek beter te gaan bestrijden, en die rechten van slachtoffers verstevigt, kan op mijn steun rekenen. Maar de petitie, waarvan RTL en De Vries ons ook nog de tekst van onthouden, zoals RTL en De Vries die voorstellen is kwaadaardig, en ondermijnt de rechtsstaat in hoge mate.

Geef een reactie