Open geschrift aan Thierry Baudet

Thierry,

Een andere aanhef is of leugenachtig, of waar maar voor sommige mensen aanstootgevend, dus blijft het bij Thierry. Met enige verbazing is er kennis genomen van jouw uitlatingen, in de media en op de sociale media, naar aanleiding van de uitslag van het raadgevend referendum van woensdag 6 april 2016. Het valt op dat jij, gelet op jouw publieke uitingen, vooral een klepelluisteraar bent, die hoopt dat er ergens eventueel een klok is.

Op de avond volgend op de dag van het referendum meldde jij dat het referendum een teken van een goed werkende democratie was. Bij een absentie percentage van 68 weet ieder zinnig persoon met een minimaal begrip van het concept ‘democratie’, dat het referendum in kwestie vooral liet zien dat er geen  sprake is van een goed werkende democratie.

Ook jouw euforie over het gegeven dat rond de 66% van hen die gebruik hebben gemaakt van hun stemrecht ‘nee’ hebben gestemd, is wat apart. Om te beginnen, zonder de 33% die ‘ja’ hebben gestemd was het referendum niet eens een reden voor de politiek om zich te beraden over de ratificatie wet die het associatie verdrag met Oekraïne. Een dankwoord voor hen kon er bij jou niet af. Feitelijk weten wij nu dat bijna 22% van hen die kiesgerechtigd waren in het referendum, ‘nee’ stemden. Door de diffuse uitlatingen van jou en de jouwen die tegen het betreffende verdrag zijn, weten wij niet of zij tegen het verdrag zijn, tegen de regering of tegen de EU. Dat kan jij jou aanrekenen.

Ook onthulde jij plannen voor nieuwe referenda. In het bijzonder over het Transatlantisch Vrijhandels en Investerings Verdrag, in de wandelgangen TTIP genoemd, de Euro en de open grenzen, waarschijnlijk Nederlands open grenzen. Voor tenminste twee van deze onderwerpen is een referendum op korte termijn niet mogelijk, en op lange termijn waarschijnlijk ook niet. Of TTIP een ratificatie van de Staten-Generaal behoeft is onduidelijk. Speciaal voor jou wordt hiet even snel aangegeven wat referendabel is. Op een paar uitzonderingen zijn alle wetten die door de Staten-Generaal zijn aangenomen, maar nog niet in werking zijn, referendabel. De uitzonderingen betreffen wetten die nimmer referendabel zijn. Daarmee kan ieder weldenkend mens constateren dat de Euro en het Schengen Verdrag niet referendabel zijn. Dat zijn immers wetten die al enige jaren in werking zijn. Niettemin denk jij er over om daar referenda voor aan te vragen. Jouw hele academische scholing laat jou hier in de steek.

Gisteren, 9 april 2016, maakte jij het helemaal bont. Deze tweet

https://twitter.com/thierrybaudet/status/718819177696489476

geeft aan dat jij werkelijk geen flauw benul hebt van het Nederlandse politieke proces. Of een simpel woord als ‘raadgevend’ niet begrijpt. Waarschijnlijk beide. Speciaal rekening houdend met jouw wat beperkte begripsvermogen, deze uitleg. Nergens in de Wet op het Referendum is een verplichting, of zelfs een advies, opgenomen om met de verzoekers van het referendum te overleggen wat men moet doen met de uitslag. Sterker, het referendum is raadgevend. Raadgevend betekent hier precies wat het woord zegt, het geeft een raad. Raad betekent in dit geval advies. Kortom, de uitslag van het referendum is een advies, aan de regering, over, in dit geval, het uitvoeren van de wet die de ratificatie regelt van het associatie verdrag van de EU met Oekraïne. Het is geen bindend advies. Dat wil zeggen, de regering hoeft het advies niet over te nemen. En overleg met jou is al helemaal geen verplichting.

Voor jij nu weer publieke blunders maakt, dat jij trots weet te vermelden dat jij geen lid bent van de PVV is ook zo een die aangeeft jij weinig kennis over het hedendaagse Nederland hebt, is het wellicht aangebracht om eerst het onderwerp waar jij wat over wil zeggen goed te bestuderen. Gelet op het gegeven dat jij nota bene gepromoveerd bent, is bestuderen wellicht niet de beste omschrijving.

Het gaat jou iets.


Anders dan is bepaald op deze site, is het overnemen van (delen) van dit artikel niet toegestaan zonder toestemming van de auteur.
Op de uitspraken van Thierry Baudet ligt het auteursrecht bij Thierry Baudet. Op geen enkele wijze identificeert de auteur zich met de inhoudelijkheid, of gebrek daaraan, van uitspraken van Thierry Baudet.

Geef een reactie