Het onvermijdelijke falen van het vluchtelingenplan Samsom

Het oogt als een doordacht en goed opgebouwd plan, het vluchtelingenplan Samsom. Alleen is het gedoemd te falen.

In het kort komt het plan Samsom, of eigenlijk Rutte-Samsom maar de eerste heeft op slinkse wijze gezorgd dat zijn naam er niet aan verbonden is, op het volgende neer. Vluchtelingen die via Turkije naar Griekenland komen, worden linea recta teruggestuurd naar Turkije. Turkije belooft deze mensen op te nemen, als de Europese Unie jaarlijks 150.000 tot 200.000 vluchtelingen die in Turkije verblijven opneemt. Turkije krijgt ook fondsen van de EU om de vluchtelingen op te vangen. Dat moet zorgen voor een veel kleinere instroom van asielzoekers in Europa. En dat is het doel dat Rutte zichzelf gesteld heeft om in de komende 8 weken -waarvan er nu nog 7 resteren- te bereiken, nu Nederland voorzitter is van de EU.

Het lijkt mooi, maar het is niet alles goud wat er blinkt. Er zijn een aantal, nogal zwaarwegende, kanttekeningen bij het plan te plaatsen. Het gaat, om te beginnen, alleen om vluchtelingen die vanuit Turkije naar Griekenland komen. Allee andere stromen van vluchtelingen komen niet voor in het plan. Binnen zeer korte tijd zullen de stromen weer grotendeels via Libië gaan, of via land vanuit de Russische Federatie naar Roemenië en verder Europa in. De stroom vanuit Turkije zal, volgens plan, verminderen, maar niet omdat de vluchtelingen in Turkije worden opgevangen.
Het plan is ook voer voor bijvoorbeeld Daesh. Met recht kan men wijzen op de houding van Europa voor hen die ontheemd zijn. Deze zijn niet welkom in Europa. Als men antipathie tegen Europa wil kweken, is dit wel de manier. Iedere zichzelf respecterend persoon zal daar niet aan willen.

Het belangrijkste bezwaar is iets veel fundamentelers. Het plan zorgt niet voor minder ontheemden. Het meer gaan bombarderen in Syrië, zal de gevoelens van onveiligheid bij Syriërs alleen maar doen toenemen. Alle betrokken partijen bij de burgeroorlog, en dat in dus inclusief Daesh, moeten gedwongen worden om naar een politieke oplossing te gaan werken. Grof geweld is mogelijk een pressiemiddel, maar niet als wij beginnen met grof geweld. Het zou pas mogen worden toegepast als alle andere middelen niet het gewenste resultaat hebben. Eerder meer. Het plan adresseert niet de oorzaak van de grote stroom vluchtelingen naar Europa. En, als het al zou lukken om de stroom ontheemden in te dammen, neemt de prikkel weg in Europa om die oorzaak aan te pakken; burgeroorlogen in Syrië en Irak.

Uit het verleden, niet eens zo lang verleden, weten wij dat als de veiligheidssituatie in het land herkomst weer een is van ‘het is veilig’, dat het overgrote deel van de ontheemden terug gaan naar het land van herkomst. Van de grote groep, uit het voormalig Joegoslavië, ontheemden uit de periode van het eind van de vorige eeuw, is de overgrote meerderheid teruggegaan naar hun eigen land. Niet omdat het in Europa niet fijn zou zijn, maar simpelweg omdat zij zich in hun eigen land prettiger voelen. Zolang de oorzaak van de grote stroom vluchtelingen niet wordt weggenomen, blijft een grote groep mensen op de vlucht voor oorlog. En het merendeel zal, linksom of rechtsom, de weg naar Europa vinden. Ieder plan om de toestroom van ontheemden naar Europa te verminderen zal falen, zolang dat niet wordt aangepakt.

1 reactie

  1. Duidelijk stuk.
    Ben blij dat er mensen zijn zoals jij, ik hoor al deze zaken op radio en tv lees erover op internet maar heb niet de tijd om er zelf eens dieper in te duiken.
    Maar na het lezen van je stuk ben ik ervan overtuigd dat je gelijk hebt, wanneer het doordringt bij de vluchtelingen dat wanneer ze via Griekenland weer terug moeten naar Turkije zullen de stromen via Rusland en oost Europa en via Libie etc. zeker weer gaan toenemen.
    Jammer dat Rutte weer voor zichzelf gaat en daar nu Samson voor het karretje spant, want hoorde gister op tv dat hij op het plan Samson alweer nuances heeft aangebracht.

Geef een reactie