U bent allen als IS terroristen

Theodoor Holman poneert in Het Parool een boude stelling, zij die zich niet aan de wet houden, zijn als IS terroristen. De column gaat over het huisvesten van zogenaamde ‘ongedocumenteerden’ in de volksmond onterecht aangeduid als ‘illegalen’.

De redenering van Holman is als volgt:

De ongedocumenteerden, of in Holman’s woorden illegalen, hebben na het doorlopen van alle mogelijke procedures, geen recht op verblijf in Nederland. Ergo moeten zij het land verlaten. Dat doen zij niet, daarom zijn zij ‘illegaal’ in Nederland. Er zijn burgers die deze ‘illegalen’ voorzien van huisvesting. Daarmee houden die mensen een ‘illegale’ situatie in stand, en lappen zij de wet aan hun laars.

Wat vindt Holman van mesen die de wet aan hun laars lappen? Wel dit:

Daarbij: ik wil juist onze rechtsstaat erkennen. Ik wil niet zijn zoals IS, die aan onze wetten lak heeft.

Daarmee implicerend dat zij die de wet niet eerbiedigen, eigenlijk van hetzelfde, nogal lage, allooi zijn als terroristen. Niet zomaar terroristen, nee IS terroristen. Waarbij het volkomen onduidelijk is waarom de speciale groep terroristen, maar dat terzijde.

Wat Holman doet, is een groep van mensen die de wet noch negeren noch overtreden, neerzetten als mensen die de wet negeren en overtreden. De wet verbiedt nergens hulp aan hen zonder verblijfsgrond. Sterker toen er sprake van was om het verblijf in Nederland zonder wettelijke verblijfsgrond strafbaar te stellen, buitelden politici over elkaar heen dat dat niet inhield dat zij die de betreffende groep mensen in Nederland steun boden, zoals onderdak bieden, strafbaar zouden zijn.

Ook stelt Holman de verkeerde groep Nederlanders verantwoordelijk voor het gegeven dat er mensen zonder verblijfsgrond verblijven. Het zijn hen die deze groep hulp biedt, maar het is de overheid die er voor verantwoordelijk voor is. Immers de overheid faalt bij het handhaven van de wet, door de groep zonder verblijfsgrond niet uit te zetten. Daarmee gedoogd de overheid hun verblijf, zonder dat de overheid de consequenties van dat falen accepteert. En door dat te doen, negeert de overheid de wet. De overheid, aldus de conclusie van Holman, is daarmee van het zelfde allooi als IS.

Maar Holman gaat verder. Zijn uitspraak raakt een ieder die niet binnen de kaders van de wet handelt. Snelheidsovertreders, mensen die des zondags om negen uur reeds hun grasveld maaien, zij die spelfouten maken, zij die spijbelen en de lijst gaat door. Ik kan denk ik bij iedere inwoner van Nederland met een geldige verblijfsgrond wel iets vinden wat niet in overeenstemming met de wet is. Lak hebben aan de wet dus.

Met zijn onjuiste en ongefundeerde stellingname op het gebied van hen die hulp bieden aan hen die hulp nodig hebben, iets wat de wetgever overigens op verschillende plaatsen in de wet verplicht, legitimeert Holman het xenofobe gedachtengoed dat zo in opkomst is in Nederland. Dat is, in Holman zijn woorden, naïef en gevaarlijk.

Geef een reactie