Alledaags Antisemitisme

Enige dagen geleden was er een demonstructie in Den Haag naar aanleiding van de recente onrusten in Israël en Gaza. Groot was de verontwaardiging, toen sommige demonstranten schijnbaar antisemitische leuzen riepen. Schijnbaar, want ik spreek geen woord Arabisch, en de journalistiek faalt nogal qua feitelijkheid in de berichtgeving over dit soort demonstructies. Bovenal was het het waargenomen antisemitisme, dat op sociale media nogal wat reuring deed ontstaan. Want het alledaags antisemitisme is immers voorbehouden aan de blanke Nederlander.

Twaalf jaar geleden was er een eredivisie wedstrijd voetbal tussen AFC Ajax en FC Utrecht. FC Utrecht fans werden per trein vervoerd vanuit Utrecht naar de Arena in Amsterdam Zuid-Oost. Onderweg scandeerden een aantal van de Utrechters de leus “Hamas, Hamas, Joden aan het gas”. Meer recent, in 2012, waren er weer spreekkoren die dezelfde leus scandeerden bij de bekerwedstrijd FC Utrecht – AFC Ajax. 

Het antisemitisme blijft echter niet beperkt tot verwarde voetbalfans. [inset_text_box]Alle voorbeelden zijn via Google te vinden. Ik heb niet de behoefte om hier een uitputtende, of uitgebreide lijst met links te geven. Antisemitisme, net als iedere uiting waarbij een (bevolkings)groep collectief de schuld van iets krijgt, of wordt beledigd, is verderfelijk genoeg. Jouw nieuwsgierigheid kan jij best zelf bevredigen, door op de juiste manier te zoeken met Google.[/inset_text_box]Met enige regelmaat verschijnen er artikelen op het internet, waarbij de Joden als dader, of aanstichter, van allerlei kwaad worden benoemd. Zo wordt wereldwijde crisis in de schoenen van de Joden, en in het bijzonder van de familie Rothschild, geschoven. De aanslagen in de Verenigde Staten op 9 september 2001 schijnt ook een Joods complot te zijn. Het verdwijnen van vlucht MH307 op 8 maart 2014 of het neerschieten van vlucht MH17 op 17 juli 2014 zijn ook als Joodse complotten. Wat dichter bij huis worden in de zaak Demmink de Joden ook al beschuldigd van daderschap. Het beschuldigen van Joden als groep, het beledigen van Joden als groep, het per definitie neerzetten van Joden als onbetrouwbare groep, is zo ingeburgerd, niet alleen in Nederland trouwens, dat wij er nauwelijks meer van opkijken.

Nou, niet helemaal. Zodra een Moslim, of een met Moslims gelieerd persoon mogelijk antisemitische uitspraken doet, is Nederland in rep en roer. Nogmaals antisemitisme is verderfelijk en moet op alle wettelijk toegestane wijzen bestreden te worden. Maar die bestrijding dient wel te gebeuren zonder aanziens des persoons. Of het nou een blanke complotdenker is, een gekleurde godsdienstfanaat, of een inwoonster van Amsterdam-Zuid.

Niettegenstaande, veroordelingen wegens antisemitisme, en discriminatie en belediging, blijven verbazingwekkend vaak uit. Niet alleen vervolgt het OM weinig, discriminatie en belediging staan op gespannen voet met de vrijheid van meningsuiting, maar het komt zelden tot een bewezen verklaring. Daar waar dan een veroordeling volgt, is dat vaak in zaken waar een direct verband tussen de dader en de uiting gegeven kan worden. Bijvoorbeeld bij websites, drukwerk, uitlotingen in interviews en dergelijke. De gevallen waarin sprake is van groepsgedrag, denk aan het scanderen van leuzen, ontbreekt vaak, in de ogen van de rechter, het overtuigend bewijs. 

Antisemitisme, net als iedere vorm van discriminatie, verwerpelijk en moreel laakbaar. Het dient dan ook met wortel en tak te worden uitgeroeid. (En ja, die opmerking is discriminerend naar hen die zich schuldig maken aan het vergrijp). Dat moet echter niet alleen langs juridische weg. Zaken als educatie, voorbeeld stellen door leiders, en voorlichting spelen hierin een belangrijke rol. Moeten nu demonstranten van de bewuste demonstructie vervolgd worden? Natuurlijk, maar niet alleen moet het bij vervolging blijven. Daarnaast, alle antisemitische uiting, alle discriminatoire uitingen, moeten bestreden worden, ook via het strafrecht. En voor dat dat zover is, is het discriminerend om ons alleen op te winden over Moslims die zich antisemitisch uiten.

 


De foto op de voorpagina die bij dit artikel hoort: Licensed under CC 2.0 Generic.
© Zachi Evenor

 

Geef een reactie