Luistervinken

Tot mij niet geringe verbazing is er grote ophef ontstaan over het gegeven dat inlichtingen diensten luistervinkje spelen op het internet. Niet alleen is dit oud nieuws, het getuigt ook van een collectieve naïviteit op het gebeid van het gebruik van internet.

In zichzelf getuigt het van een grenzeloos optimisme, dat gebruikers van allerlei sociale media, verwachten dat hun privacy op dat gebied gewaarborgd  blijft. Men deelt iets met de hele wereld, maar schreeuwt moord en brand, als blijkt dat de overheid ook meeleest. Natuurlijk gat luistervink spelen van de overheden, naar mijn overtuiging zijn het niet alleen de VS die luisteren naar internetverkeer, veel verder dan het monitoren van sociale media. Zo zal mail verkeer, data uit berichten uitwisselingen, en dergelijke, indien mogelijk, ongetwijfeld worden afgevangen. Het enthousiasme waarmee overheden wereldwijd zich verzetten tegen het uitbreiden van briefgeheim, en telefoon geheim, naar moderne communicatie, is natuurlijk gewoon een veeg teken aan de wand.

Voor iemand die niets te verbergen heeft zal dat ongetwijfeld geen probleem zijn, al moet ik die mythische persoon nog tegenkomen. Natuurlijk is luistervonken niet goed, en moet met terughoudendheid worden gedaan. Niet alleen uit overwegingen van het beschermen van de persoonlijke levenssfeer, ook vanuit de asymmetrische positie die een burger heeft ten opzichte van de overheid. De burger weet niet, en zal in het algemeen in haar handelen, zich niet bewust zijn van inlichtingendiensten en opsporingsinstanties, die alle communicatie kunnen onderscheppen. Omgekeerd, is het voor de genoemde instanties, gemakkelijk om communicatie uit haar context te trekken, en onjuiste conclusies te trekken. Conclusies die voor de betrokkenen vergaande gevolgen kunnen, en vaak zullen hebben. Hier dient de burger tegen beschermd te worden.

Cynisch kan men opmerken dat het EU parlement, het luistervink spelen van de VS veel te ver vindt gaan. Zo ver zelfs dat zij dreigt andere, net zo gevoelige, informatie niet aan de VS ter hand te stellen. Informatie overigens die tot de zelfde onjuiste conclusies en de daaraan verbonden gevolgen kan leiden; zoals internationale, en binnenkort alle, betalingen via de bank. (Ja het gaat nu nog om SWIFT betalingen, maar met de IBAN betalingen, worden alle betalingen per definitie internationaal, en het om internationale betaling, de gegevens waarvan de EU zonder enige voorbehoud, met de VS deelt. Het is mij volstrekt onduidelijk waarom de overheid en vreemde mogendheden zonder dat daar aanleiding voor is, mijn betalingsverkeer kan volgen).

Maar, zal de oplettend lezer opmerken, er zijn wel 50 aanslagen voorkomen. Dat is, met alle respect, een onzinnig argument. Uit analyses van het gebeuren op 9 september 2001 weten wij dat alle informatie, die nodig was om de aanslagen te voorkomen, in handen van de Amerikaanse overheid en inlichtingen diensten was. Daar heeft het niet geholpen. Bovendien is het ook belangrijk om te onderzoeken hoeveel onjuiste aanslagen zijn voorkomen. Ik bedoel, hoe vaak dacht de overheid dat er een aanslag op handen was, daar actie op nam, om vervolgens tot de conclusie te komen dat het niet klopte. De levens van de betrokken burgers, ook die met een nationaliteit anders dan die van de VS, in ieder geval tijdelijk overhoop gooiend, en waarvan niet duidelijk is of er nog ernstige gevolgen van zijn. Die er volgens mij wel degelijk zijn.

Het meest opzienbarende gegeven echter, een die iedereen over het hoofd ziet, is dat de VS duidelijk zoveel rekenkracht en menskracht hebben, dat zij grote volumes, en ik bedoel onvoorstelbaar grote hoeveelheden data, gegevens kunnen verwerken, in betrekkelijk korte tijd. Niet  alleen verraadt dat een sterke infrastructuur bij de betreffende diensten, ook geeft het hoe paranoïde de VS zijn geworden na 9 september 2001. Iets wat ook blijkt uit de vastberadenheid waarmee de regering Obama inzet op het arresteren en vervolgen van Snowden. Een inzet die alleen overtroffen wordt door het Nederlandse OM, die een nog grotere inzet lijkt te hebben om een klein aantal mogelijk frauderende eindexamenkandidaten te vervolgen.

Geef een reactie