Het schijnt…

Dat psychotherapie kan werken.

Verre van mij om dat tegen te spreken, maar de vraag is ‘wat is werken’?

Natuurlijk kan ik die flauw beantwoorden, maar iets serieus is ook niet gek. Dus, helpt psychotherapie om mijn mentale toestand te verbeteren? Het korte antwoord is nee. Het lange antwoord is, nee maar het helpt wel om beter met mijn, soms grillige, mentale toestand om te gaan.

Mijns inziens is dat ook het doel van enige psychotherapie. Laten wij heel duidelijk zijn, het overgrote deel van mentale aandoeningen, is chronisch. Zij vallen niet op te lossen. Wel kan men ze beheersen. Enerzijds door medicatie, iets wat nogal eens onderschat en als eng gezien wordt. Derhalve wordt medicatie in eerste instantie door de meeste patiënten afgewezen. Onterecht volgens mij.

Het andere beheersinstrument is gedrag. Mentale toestanden kennen tragers. Leren hoe men triggers kan herkennen en er mee omgaan, is een belangrijk deel van het goed kunnen leven met een chronische mentale status. Psychotherapie kan helpen bij dit proces.

Geef een reactie