Bij het verscheiden van een vriendin

Interessant is de onhandige poging van de redactie van de VARA gids om toch ook eens in het nieuws te komen. Interessant, onhandig, maar wel een poging die perspectieven biedt. De VARA gids heeft namelijk de definitie van ‘overleden’ opgerekt. Vervolgens wordt de opgerekte definitie weer niet ten volle benut, wat weer jammer is. Nimmer te beroerd om de zwakke medemens te helpen, zal ik hier het lijstje met overleden beroemdheden, vogels de nieuwe VARA definitie, aanvullen. Dat is nodig, omdat de VARA gids hun eigen definitie van overleden weer niet goed gebruiken.

In deze definitie is het niet meer nodig dat iemand daadwerkelijk is gestopt met ademhalen, neen het is voldoende als men, in de ogen van de redactie geen nuttige bijdrage aan de maatschappij levert. Des te verwonderlijker is het dat men dan in de opsomming van overleden beroemdheden wel Aldith Hunkar noemt, die niet alleen nog steeds ademt maar zich ook zeer nuttig maakt in de maatschappij, maar nuttelozen als Jeroen Pauw en Paul Witteman weer niet noemt. Deze omissie is echter snel hersteld, en ik zal trachten een zo goed mogelijk overzicht te geven van de nieuwe doden, volgens de VARA dan.

Media

  1. Jeroen Pauw, Paul Witteman en de hele redactie van Pauw en Witteman. Al meer dan drie seizoenen wordt dit programma gebracht zonder dat er daadwerkelijk iets aan enige maatschappelijke discussie wordt bijgedragen. Zelfs het optreden van Kardinaal Simonis (zie onder Religie) heeft in het misbruik debat geen enkele toegevoegde waarde gegeven.
  2. Ivo Niehe, die in het zombie programma Pauw en Witteman nog even zichelf de hemel in prees, op zich een locatie waar men voor overleden moet zijn om naar toe te gaan, en zich enige uitzendingen later het graf in prees. De verkeerde volgorde, maar de intentie is goed.
  3. Paul de Leeuw die al dertig jaar hetzelfde trucje uithaalt, wat wel weer veel PVV stemmers trekt, maar geen enkele bijdrage voor de maatschappij oplevert.
  4. Albert Verlinde die meent dat alles naar musicals te vertalen is en daarnaast meent dat alles over iedereen gezegd mag worden, behalve over hemzelf. Dit persoon, die nog te stom is om kinderen op de wereld te zetten, tussen twee klemmen een eigenschap die hij deelt met Paul de Leeuw, heeft overal kritiek op, maar nergens een oplossing voor.

Kerk

  1. Kardinaal Simonis, die jaren lang het seksueel verkeer tussen zijn ondergeschikten en de aan hun toevertrouwde jongeren met de mantel der liefde heeft bedekt. Dat spreekt voor zichzelf

Politiek

Ja, hum bijna iedereen.

 

En natuurlijk de voltallige redactie van de VARA gids, en eigenlijk het gehele bureau van de VARA. Een zo een pijnlijke fout laat zien dat men al jaren hersendood is.

Aldith, ben blij dat jij in ieder geval nog onder ons bent.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *