Lieve Fop Schipper

Met een ietwat verbijsterend gevoel heb ik jouw bijdrage op de website van het lokale sufferdje, De Volkskrant, gelezen. Voor iemand die, op mijn kosten, meent een universitaire studie te moeten volgen, Recht nota bene, vertoon jij een geweldig gebrek. Wat zeg ik, één, nee meerdere.

Wellicht is het niet jouw schuld, het kan zomaar dat Retorica niet meer onderwezen wordt in de moderne academische opleiding. Echter, gelet op de kwaliteit, ook bij jouw universiteit, die in het algemeen met een universitaire studie gepaard gaat, durf ik dat te betwijfelen. In retrospect dient men dan ook te concluderen dat ook jouw voorgaande scholing een onverantwoorde verspilling van mijn belastinggeld is geweest.

Zoals bekend mag worden veronderstelt, zeker bij iemand die meent de gangen van een universiteit te mogen betreden om daar geschoold te worden in het ambacht van wetenschapper, dient men een betoog op te bouwen, en de daarbij behorende conclusies te onderbouwen. Jouw ontsporing in het bouwen van een betoog begint in de derde paragraaf. Jij stelt “… wellicht dat die voor de hand liggende conclusies meestal de juiste zijn.” Deze conclusie wordt in het algemeen, en in de voorbeelden die jij geeft niet onderbouwd. Sterker nog, de wijze waarop jij dit poneert impliceert dat het een universele waarheid is. Een beetje kennis van de geschiedenis leert dat de stelling in het geheel niet opgaat. Bijvoorbeeld is het zeer voor de hand liggend om te concluderen dat de zon, sterker het gehele universum, om waarnemer op aarde heen draait. Dit is, zoals bekend, niet juist. Een ander voorbeeld. Een journalist welke zich kritisch opstelt is links. Dat is een voor de hand liggende conclusie, en zelfs een die nogal eens misbruikt wordt. Misschien ben jij te oud, maar de heren Hiltermann en Lunshof waren, behalve zeer kritisch, niet links.

In jouw enthousiasme om linkse journalisten tot verdraaiers van de werkelijkheid te maken, jij stelt de volgende vraag “Hebben vooral linkse journalisten de neiging om de ‘andere kant’ van een verhaal te willen vertellen?”, bega jij de fout van de onzichtbare consensus. Nergens in jouw stuk toon jij aan dat het vooral linkse journalisten zijn die de werkelijkheid verdraaien, maar impliceert met “Afhankelijk van hoe scheef de verhouding is betekent het namelijk dat in de journalistiek de ‘andere kant’ de ‘mainstream’ is.” dat eigenlijk rechtse journalisten de ‘mainstream’ zijn, die per definitie de werkelijkheid niet verdraaien. Dit onderbouw jij met een wat ongelukkig gekozen voorbeeld; de berichtgeving over de misstanden in een gevangenis in Bagdad. Niet alleen schrijf jij mensen die jij niet kent gedachten toe, ik begrijp dat het vak ‘gedachten lezen’ inmiddels het eerste vak is wat jij in de studie rechten hebt gevolgd, maar toon jij hier een gebrek aan moreel besef, het vak ‘Ethiek’ is door jou waarschijnlijk in de nadorst beneveldheid van een goede avond discussiëren bij Vindicat gevolgd waardoor het kompleet aan jou voorbij is gegaan, en een totaal gebrek aan breed zicht op de wereld. De hele toestand in de betreffende gevangenis is door zeer rechtse zenders, Fox, maanden lang in het nieuws gehouden. Even tussendoor, wat men in de Verenigde Staten van Amerika als links beschouwt, is in Nederland ietwat rechts van het gedachtengoed van Centrum Democraten. Rechts in Amerika is in lijn met dee fundamentalistische opvattingen van extreem religieuzen. Maar dat terzijde.

Niet gehinderd door enig inzicht in de wereld en haar recente geschiedenis, brabbel jij vervolgens, als ware het dat jij nog immer bij Vindicat aan de borreltafel zat, vrolijk onzin verkondigend verder. “In het eerste decennium van deze eeuw is er door moslims in naam van Allah en Mohammed overal ter wereld dood en verderf gezaaid.” begin jij de zesde paragraaf. Hiermee nogal wat implicerend. Bijvoorbeeld dat alleen uit naam van Allah en Mohammed dood en verderf gezaaid is in de afgelopen tien jaar. De dood en verderf uit naam van de democratie, de oorlog in Irak is begonnen om daar een ‘democratisch’ regime te krijgen. Stand tot op heden 300.00 doden, een kompleet failliet en onbestuurbaar land. Uit naam van Jezus en zijn vermeende Vader, wellicht is de hele genocide in Congo jou ontgaan,  en uit pure hebzucht Zuid Soedan, Nigeria en natuurlijk de burgeroorlog in Mexico -waar criminelen het opnemen tegen de rest van Mexico, zijn minstens, zo niet meer, even schuldig aan dood en verderf.

De andere onjuistheden inhouw stukje vinden lijkt mij een aardige opdracht voor jou en de andere lezers.

Gelet op bovenstaande geconstateerde gebreken, stel ik voor dat jij per direct stopt met het net doen alsof jij zomaar een studie, op kosten van anderen jawel, mag volgen, een groot stuk in het sufferdje De Telegraaf schrijft over hoe fout jouw conclusies wel zijn, en vervolgens afreist naar Frankrijk, om je daar aan te melden voor het Vreemdelingenlegioen en iets gaat doen wat wel bij jouw intellectuele vaardigheden last; ongediscrimineerd zuipen, neuken en moorden.

 

Liefs

Jasper

Geef een reactie