Zembla, de Volkskrant en andere leugens

Enigszins meesmuilend publiceert de Volkskrant op 16 september 2011 een bericht over een op handen zijnde uitzending van Zembla, met als onderwerp de onwaarheden in de Telegraaf. Het is immers geweldig om een concurrent publiekelijk te kakken te zetten, zeker in de wereld van amateurjournalistiek. Om de Telegraaf te laten zien hoe een goed, integer en helder journalistiek stuk er uit ziet, publiceert diezelfde Volkskrant een artikel, naar aanleiding van het prematuur op internet aanwezig zijn van de Miljoenennota 2012.

Aanhet woord in dit artikel zijn, achtereenvolgens, aan het woord, Koen Martens, “hacker”, Sylvia Roelofs, algemeen directeur ICT-office en Hugo-Jan Ruts, iets bij ZIPconomy. Twee van drie sprekers snapper er in het geheel niets van, en blaten hun, gelogen, wijsheden tegen de amateurjournalist van de Volkskrant. Deze amateur, zoals een amateur behoort te doen, neemt de leugens over, en verzuimt vervolgens om bij de overheid een en ander te controleren. Sterker, de amateur in kwestie vertrouwt, terecht natuurlijk, anderen Nederlandse amateurjournalisten duidelijk niet, dus laat ook feiten die inmiddels algemeen bekend zijn buiten beschouwing.

Koen Martens

Hij zegt, aldus het roddelblaadje de Volkskrant:

Ict-projecten kunnen prima worden uitbesteed, maar omdat de ambtenaren die het uitbesteden geen idee hebben hoe de techniek werkt, weten ze ook niet hoe ze de opdracht moeten geven en controleren. Dan voldoen bedrijven volledig aan de voorwaarden van de aanbesteding, dan klopt de aanbesteding niet.

En even verderop:

Het is niet makkelijk om hackers voor de overheid te werven, het bedrijfsleven betaalt beter en gaat serieuzer met ict-veiligheid om.(Nadruk, JK)

Zowel de eerste opmerking, dat ambtenaren geen idee hebben hoe techniek werkt, als de tweede, de overheid neemt icht-veiligheid niet serieus genoeg, zijn aantoonbaar onjuist. Het is een makkelijk te falsificeren uitspraken. Er zijn ruimschoots (rijks-)ambtenaren die weten hoe de techniek werkt, en ICT-veiligheid is iets wat de overheid veel serieuzer neemt dan het bedrijfsleven in het algemeen. Tussen neus en lippen door laat Koen ook even merken dat hij echt niet weet hoe de overheid werkt, door, zonder enige verdere onderbouwing, aanbestedingen onterecht af te branden. Een ieder die ooit een ICT bestek van de overheid heeft gelezen, en vooral begrepen, weet dat de bestekken wel degelijk goed zijn. Aanbestedingsrecht maakt hooguit dat bestekken gedateerd zijn, maar zeker niet onjuist.

Sylvia Roelofs

Mevrouw Roelofs, een directeur nota bene van een ICT branchevereniging, maakt het wel erg bont:

Het veilig opbergen van de eigen documenten is wel iets wat de overheid makkelijk zelf had kunnen doen, dus het is jammer dat dit incident nu een negatief effect op de uitbestedingstendens heeft.

Voor zover de sprookjesschrijver van het immer voortgaande sprookjesboek, de Volkskrant, enige kritische vragen had kunnen stellen, heeft dat individu dat, waarschijnlijk omdat de fantast in kwestie graag bij de Telegraaf wil werken, dit nagelaten. Zoals Sylvia goed weet, is het incident veroorzaakt door een partij waar werk aan was uitbesteed. Dat de politiek, en toegegeven daar zit weinig relevante (ICT-)kennis, daar meteen allerlei rare uitspraken over doet, is te verwachten. Het is een goede zaak dat de raciale origine van de  blunderende medewerker van het betreffende bedrijf niet bekend is. Mocht die mediterraan zijn, dan kan een zekere waterstofperoxide  verslaafde daar ook nog een dom plasje over doen.

Hugo-Jan Ruts

Van de drie opgevoerde personen, is alleen Hugo-Jan, duidelijk bekend met de problematiek. Hij geeft een helder verhaal, zonder meteen met het wijsvingertje naar de overheid te wijzen.

Gelukkig publiceert de Volkskrant, met haar amateurjournalisten, niet opzettelijk, doch uit onwetendheid, een stel leugens, die de Telegraaf niet zouden misstaan.

Geef een reactie