Gedogen

Volgens dit artikel op joop.nl, vindt de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het persoon Kamp, dat het moet kunnen dat werknemers minder betaald krijgen dan het wettelijk vastgelegde minimumloon. Interessant is de redenering die er achter ligt; de wet op het minimumloon is lastig te handhaven. Klaarblijkelijk is het verzet tegen gedogen door de gedoogpartner van het kabinet weggevallen.

Die logica opent de weg voor nogal wat bezuinigingen bij de overheid. Zo kunnen alle leerplichtambtenaren wel weg. DE massaale ontduiking van de leerplichtwet toont aan dat handhaven van deze wet lastig is. Op een aansprekender noot, de handhaving van de belastingwet is, gelet op de moeite die de belastingdienst ieder jaar neemt om ons voor te lichten welke fraudegevoelige posten zij voor een belastingjaar extra gaan controleren, duidelijk lastig. Niet meer handhaven lijkt mij, afwijkingen gewoon tolereren.

De grootste winst kan echter worden gemaakt bij het strafrecht. Dag in, dag uit, kunnen wij in de krant van PVV Minnend Nederland lezen hoe massale de strafwet ontdoken wordt. Van de paragrafen over wapens en munitie, via de paragrafen over verboden medicatie, naar de paragrafen over het mijn en dijn; ieder deel van de strafwet wordt massaal ontdoken en overtreden. Handhaving is lastig lijkt mij. Hup OM, politie en Rechtelijke Macht weg. Welks een besparing zal dat opleveren.

Het wordt, als het kabinet Wilders/Rutte consequent doorzet, een interessante herfst.

Geef een reactie