Nederland = Multicultureel

Tegenwoordig is het, geheel in lijn met het ‘gesundenes folksempfinden’, ja dat is een barabarisme dat ik wel passend vind, in om de zogenaamde ‘Multiculturele Samenleving’ tot een mislukt sociaal experiment te verklaren. Deed recent het kabinet het bij monde van Zijne Excellentie Minister Donner van Binnenlandse Zaken in de zogenoemde Integratienota, nu komt ook de cultuurfilosofie Geert Wilders te hulp. Klaarblijkelijk behoeven de abjecte opvattingen van de PVV, een academische ondersteuning. Of, en gelet op de recente uitlatingen vanuit de PVV Henk en Ingrid vertegenwoordigers over het KNMI is dit een meer waarschijnlijk scenario, de academici worden laf, en scharen zich nu met spurieuze redeneringen achter de PVV. Het inkomen zeker stellen als je heden ten dage uit de staatsruif eet is bittere noodzaak geworden immers.

Waar, de van mijn -in dit geval misbruikte- belastingcenten opgeleide filosoof Sebastiaan Valkenberg, nogal de mist ingaat, is het vrij eenvoudige gegeven dat zelfs zonder de ongevver 1 miljoen niet-westerse allochtonen, de groep ingezetenen die het onder de PVV moeten ontgelden, Nederland een Multicultureel land is. Normen, waarden, opvattingen en gedrag, de grondslag van wat ‘cultuur’ behelst, verschillen zeer tussen delen van ons kleine land. Ook de belangrijkste uitingswijze van ‘cultuur’, taal, verschilt nogal tussen de verschillende delen van ons land. Een streektaal heeft het zelfs tot de officiële tweede taal van Nederland weten te brengen.

Natuurlijk, de autochtone culturen hebben gemeenschappelijke wortels. Echter wat voor het gemak, of om Geert Wilders te plzieren, over het hoofd gezien wordt, is dat de niet westerse allochtone culturen ook veel gemeenschappelijke wortels hebben met de autochtone culturen. Sterker, de zogenaamde groep ‘Marrokaanse jongenren’ hebben meer van de Nederlandse cultuur overgenomen dan men wil zien. Of men wil dat eigenlijk niet zien; het leidt namelijk tot geheel andere conclusies omtrent de ‘oorzaak’ van alle problemen.

Kortom, iemand die een dure academische studie nodig meent te hebben om te kunnen denken, een vaardigheid die Henk en Ingrid waarlijk zonder acvademische studie reeds in huis hebben, maakt geen enkel gebruik van de geleerde vaardigheden. Als een kip zonder hoofd loopt men tegenwoordg weg met zeer abjecte goed (helaas verdenk ik Geert Wilders voornamelijk van NIET denken, dus is het zeker geen GEDACHTENgoed) dat de PVV heeft. En in alle gevallen is kortzichtig eigenbelang de belangrijkste drijfveer.

Om de enige echt grote schrijver die Nederland ooit gehad heeft te parafrseren: Nederland verzaakt uw zaak.

Geef een reactie