Klassenjustitie

Stel jij woont in Amsterdam en stel jij doet aangifte van oplichting via internet, denk jij dan dat de politie naar aanleiding van jouw aangifte een onderzoek gaat starten?
Het antwoord is, vreemd genoeg, dat hang er van af. Niet, zoals het internetkijkkindertje zou denk, van de ernst van de oplichting. Nee het hang af van de perceptie van de dienstdoende agent. Het hoofd van het recherche team dat zich in Amsterdam bezig houdt met ‘West Afrikaanse Criminele Netwerken’, René van der Wouw, verwoordt het in ‘De Pers’ van vrijdag 13 juli 2007 als volgt:

“’Vroeger namen we het niet serieus, omdat we dachten dat alleen sukkels er in trapten,’ zegt Van der Wouw. ‘Maar ook hoger opgeleiden en mensen met geld -artsen, advocaten, diplomaten- zijn slachtoffer.’” (Bron: De Pers vrijdag 13 juli 2007)

Dat kan natuurlijk niet René. Niet alleen zijn hoger opgeleiden die er in trappen nog grotere sukkels dan lager opgeleiden, maar de mentaliteit, eigenrichting een zwaar strafbaar feit in Nederland, is nog beroerder. De politie kan niet voor rechter spelen. Het ‘eigen schuld dikke bult,’ verhaal is iets wat in de rechtsstaat Nederland niet past.

In het kader van de veroordeling van twee burgers voor het respectievelijk de middelvinger opsteken naar een politieagent en een politieagent toevoegen ‘Fuck You,’ komt hiermee in een heel ander daglicht te staan. De agent die de middelvinger kreeg zal het er wel naar gemaakt hebben, laten wij zoiets maar niet serieus nemen. Politiefunctionarissen die menen dat opleiding, of ook maar enig kenmerk van een slachtoffer, maakt dat hun slachtofferschap niet serieus genomen hoeft te worden, verdient mijns inziens niet alleen de middelvinger, maar ook ontslag op staande voet.

Als de lezer nu denkt ‘nou nou hij overdrijft,’ dan moet de lezer het volgende bedenken. Tot zeer recent, de jaren tachtig van de vorige eeuw en zelfs nog heden ten dage, werden aangiftes van verkrachting niet serieus genomen, als het slachtoffer -meestal een vrouw- zich in het oog van de dienstdoende diender te ‘uitdagend’ had gekleed. Deze slachtoffers immers vroegen er om. Toch?

Related Tags: Politie

Geef een reactie