Geblogcode

De bedenker van de Wikipedia, Jimmy Wales, en computerboeken uitgever, Tim O’Reilly, hebben een voorstel gedaan voor een gedragscode voor weblogs. Niet verassend, gelet op de inhoud van de gedragscode, levert dit wat opwaaiend stof op in het toch al zo dynamische blog wereldje. In het nederlandse taalgebied onder andere op de weblog van Jaap Stronks en bij De Nieuwe Reporter.

De teneur van de kritiek, Stronks, is kost samengevat, dat de gedragscode in zichzelf onhoudbaar is en dat de inhoud ervan eigenlijk het open forum, wat weblogs horen te zijn, om zeep brengt. De kritiek snijdt hout, en eerlijkheidshalve, uw chroniquer deelt de opvatting van Stronks. Waar alleen de Nieuwe Reporter en Stronks aan voorbijgaan is de achtergrond van beide heren. Hoewel er gehint wordt naar doodsbedreigingen aan het adres va neen weblogster, wordt er verder niet meer op de achtergrond ingegaan.

Dat is jammer. Vooral omdat Jimmy Wales al eerder zich heeft uitgelaten over het tomeloze gedrag van reagluurders op weblogs en de Wiki. Hier is, volgens mij, dan ook de oorsprong van de, nogal restrictieve, regelgeving die Wales en O’Reilly voorstellen, te vinden.

Geef een reactie