Met alle geweld

Het zal het televisiekijkend internetkijkindje niet ontgaan zijn, er wordt meer melding gemaakt van, al dan niet vermeend, geweld tegen hulpverleners. Of dit komt door een toename van zulks een vorm van gedrag, of slechts het gevolg is van een verlegging van jounalistieke aandacht, is in het geheel niet duidelijk. Cijfers ontbreken hierover.

Laat ik duidelijk zijn, geweld is ontoelaatbaar. Geweld tegen hulpverleners is naar, niet in de laatste plaats voor de hulpbehoevende, die daardoor goede hulp, tenminste men hoopt dat de hulpverleners goede hulp verlenen, mislopen. Tot mijn grote verbazing, en eigenlijk ook wel ontzetting, heeft het bestuuruitvoerkindje Johan R. nu een plan van aanpak aangekondigd, met de bedoeling het gebruik van hardhandig optreden door onbevoegden tegen hulpverleners een halt toe te roepen. Mijn ontzetting beste internetkijkindertjes, komt voort uit de gedachte achter het aankondigen van een plan van aanpak.

Een plan van aanpak aankondigen in deze is op tweeërlei manieren fout. De eerste is de kijk die zo een bestuuruitvoerkindje in de keuken geeft. Er wordt niet opgetreden, neen, wij zijn voornemens een plan te schrijven, en dit dan ook in werking te stellen. Het venijn zit in het voornemen, dit voor de bestuuruitvoerkindjes die zich tot het niveau van mijn internetkijkindertjes vindt behoren. (Persoonlijk ben ik van mening dat bestuuruitvoerkindjes dit niveau bij lange na niet halen, maar ja daar zullen zij zelf wel anders over denken.).

De tweede fout is groter, ongelooflijker en bovenal getuigend van een stupiditeit welke ik alleen maar heb gezien bij het lezen van enkele stukken in een rechtszaak. Men gaat het geweld tegen hulpverleners aanpakken. Dit is natuurlijk een goed bericht voor hen die hun buurman mishandelen, die zomaar burgers neersteken, of enig geweld gebruiken, niet gericht tegen hulpverleners in de uitoefening van hun taak. Dat geweld is duidelijk van een mindere ontoelaatbaarheid, en hoeft derhalve niet te worden aangepakt.

Geef een reactie