Licht in de duisternis

Als ik de Telegraaf kan geloven, en dat is niet bij voorbaat een situatie die enige realiteit in zich draagt, dan willen een aantal organisaties, waaronder Natuur en Milieu, dat er een miljoen lantaarnpalen worden gedoofd. Vooral lichtmasten in het buitengebied, want volgens die organisaties draagt die verlichting niet of nauwelijks bij tot de verkeersveiligheid.

Ik woon in het buitengebied. Tot mijn grote verbazing is mijn ervaring anders. In het buitengebied ontbreken vaak voetgangersstroken of fietspaden. Als de lichtmasten niet werken, begeeft de wandelaar of fietser zich daar op eigen risico. Een risico dat, mede gelet op gegeven dat automobilisten vaak de maximumsnelheid opvoeren na zinsondergang, wat niet gering is.

Laat de bewoners in het buitengebied leven, en laat de lantaarnpalen -mooi woord weer- gewoon aan.

Geef een reactie