De toestand van de wereld

Het is de trouwe internetkijkindertjes al reeds lang opgevallen dat er al enige tijd verstreken is sinds mijn laatste bijdrage op deze internetpublicatie. Hier is, zoals men natuurlijk kan verwachten, een tal van redenen voor. In het geheel vind ik niet dat ik enige verantwoording dien af te leggen voor de frequentie waarmee ik u, internetkijkkindje, van nieuwe teksten voorzie, maar ik zal, al was het slechts om de lieve vrede met mijn trouwe publiek te bewaren, toch een enkele oorzaak van de langdurige absentie kort aanstippen.

Allereerst is er natuurlijk de deplorabele staat waar de aarde zich heden ten dage in bevindt. Door een ongelukkig samenlopen van een defensieve invasie van een niet nader te noemen beloofde land bij haar noorderburen en de komkommertijd welke ieder jaar rond eind juli begint, is er een uitgebreide discussie ontstaan over de toepasbaarheid van de termen ‘ontvoerd’ en ‘gevangengenomen’. Ik zal de lezer er niet mee lastigvallen, maar het volgen van zo een diepzinnig taalkundige internetcorrespondentie kost nogal wat tijd. Nog even daargelaten dat natuurlijk de linguïstische discussie in haar zijn veruit van groter belang is dan het gebruik van geweld op grote en georganiseerde schaal. Immers zo een discussie treedt zelden op en het gebruik van grootschalig geweld is zo gewoon dat het nauwelijks meer nieuws te noemen is.

Daarnaast is er wereldwijd spontaan een geheel andere discussie opgekomen. Namelijk, wat zijn de grootste misverstanden over (we)bloggen. Dat is een prachtige discussie, met meer standpunten dan er weblogs zijn om misverstanden over te hebben. Kort komt de discussie neer op de volgende vragen. Is een weblog journalistiek? (Natuurlijk, als zij dagelijks wordt bijgehouden wel.) Is een weblog een betrouwbare bron? (Natuurlijk, de auteur van de weblogs is voor wat betreft de inhoud geheel betrouwbaar. Of die inhoud ook een relatie heeft met een gedeelde perceptie van de wereld is natuurlijk een geheel ander verhaal.) Is een weblog, of de verzameling aan wereldwijde weblogs, een goede afspiegeling van de wereld? (Natuurlijk niet. De redenering laat ik als oefening voor de internetkijkkindertjes.)

Direct aanpalend aan bovenstaande discussie is de vraag of weblogs per definitie als vrije publicatie gezien kunnen worden. (Neen, niet in de zin van het verdrag van Bern en de Auteurswet van 1912).

U begrijpt, geacht internetleeskindje, deze zaken rusten zwaar op mij. De hele fundering van het wezen van dit geschrevene staat ter discussie. Een discussie waar ik mij graag tegenaan bemoei, alleen niet hier.

Geef een reactie