Generatie conflict

Van steeds meer kanten wordt het doembeeld der vergrijzing als het einde der tijden geschilderd. Nu is de vergrijzing een demografische ontwikkeling die lastig te stuiten valt, en een minister van volksgezondheid die het krijgen van kinderen via onnatuurlijke weg wil ‘ontmoedigen’ draagt niet echt constructief bij tot een oplossing, maar wij, als natie, kunnen ons er wel op voorbereiden.
Dit voorbereiden wordt echter kunstmatig als crisis voorgesteld; nu moeten er maatregelen komen, want in de toekomst…. .
Eerst was er het argument dat de AOW, de algemene ouderdomswet, niet meer betaalbaar zou zijn. Deze fictie is doorgeprikt. Immers door het slinkende aanbod van werknemers die onproductief thuis zitten, kunnen de uitkeringen in het kader van de WW en de WAI ernstig naar beneden, meer zelfs dan de AOW zal groeien.
Nu heeft men een groter probleem gevonden. De jongeren van nu, willen straks de AOW van de ouderen niet meer betalen. De solidariteit tussen de generaties staat op scherp.
Hier nu valt wat aan te doen. Constaterend dat er inderdaad groeiende groepen jongeren zijn die dat niet meer wensen te betalen, zie ik een mooie oplossing. De generatie, en ik ben lid van die generatie, die zich straks geconfronteerd ziet met een weigerachtige jeugd, moet nu reeds beginnen met het eisen van betalingen door die weigerachtige jeugd, voor alle investeringen die wij doen opdat zij straks geld kunnen verdienen. Want, zij verdienen straks meer, omdat wij nu investeren in de toekomst. Wij betalen hun scholing, wij betalen hun uitkering -een steeds groter wordende groep jongeren gaat niet meer uit werken-, wij betalen nu hun kinderbijslag en kinderaftrek -ik heb geen kinderen nee-, wij betalen aan de aanleg van grote infrastructuur opdat ZIJ straks daarvan gebruk kunnen maken. Dat gebruik ervan maken is hun goed recht, vinden ZIJ, maar dan wens ik gebruik te maken van mijn recht op een goede oudedags voorziening. Als zij mij dat garanderen, dan mogen zij van mij kosteloos gebruik maken van de zaken die WIJ betaald hebben.

Geef een reactie