Wetenschap

Het is, zoals het oplettende internetkijkindje al is opgevallen, regelmatig een bron van ergernis voor uw chroniquer. De moderne politci. Nu heb ik net niet over het verhaal over veboden wapenbezit door kamerleden, al is de verleiding groot om daar wat over te schrijven. Neen, mijn verbazing is gewekt door de ongezouten kritiek van sommige kamerleden op het rapport van de Wtenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid inzake de Islam.

Allereerst wil ik mijn grote verbazing schetsen over de reactie van de politieke knuffelallochtoon Ayaan Hirshi A. Deze persoon heeft gemaakt dat ik een groot voorstander ben van het voorstel om haatzaaiende allochtonen als zijnde christenen met een homosexuele voorkeur uit te wijzen naar Iran. Ayaan doet bijna niets anders dan haat, jegens Islamieten maar dat blijft wel haat, te zaaien. Als zij dan eens geen haat zaait is het, zo lijkt het wel, om persoonlijke projjecten, het maken van films of het schrijven van boeken, uit te voeren op kosten van de baas. Let wel Ayaan is een volksvertegenwoordiger die wordt betaald uit de ruif die staatskas heet. Zij wordt betaald voor het, moeilijke en onvolprezen, ambacht van politica, niet om toekokmstige inkomsten zeker te stellen door het maken van allerlei privé creaties. (Natuurlijk is de gebezigde taal hier wat korrt door de bocht; ik draag mevrouw A. geen kwaad hart toe, en wens haar het allerbeste. De politica A. echter dient ten volste bestreden te worden met alle middelen die de wet biedt, en scherts en hoon zijn daarbij wel degelijk toegestaan. De chroniquer dezes wenst zich verre te houden van hen die daadwerkelijke bedreigingen jegens A. uiten, en diegenen die daadwerkelijk levensbedreigende handelingen in gedachte hebben jegens haar. De maatschappelijke constellatie dat zij onder continue levensbedreiging leeft is verderfelijk en daarin verdient zij alle steun van ons; als kiezers immers haar opdrachtgevers. Alleen die constellatie mag geen aanleding zijn haar te vrijwaren van kritiek, ook al is die erg scherp gesteld. Meneer van de beveiliging, u kunt weer rustig gaan beveiligen.)
De politieke knuffelallochtoon veegt het rapport in een zin van tafel. Uit de zin, met de strekking dat Islamieten in het algemeen niet te vertrouwen zijn omdat er enkele uit de naam van de Islam vreselijke dingen doen, blijkt dat zij het heeft gelezen, doch niet begrepen. Haar redenering voilgend zijn democraten ook vreselijk. Zolang er een persoon uit naam van de democratie vrselijke dingen kan doen, ik doel hier op de onrechtmatige president van de VS, zijn alle zich democraat noemende personen onbetrouwbaar, en dient het geloof der democratie bestreden te worden.

Absurder is de reactie Geert W. Het trouwe internetkijkkindje weet dat ik deze politicus heb gediagnosticeerd met weke hersenen ten gevolge van een overmatig gebruik van waterstofperoxide. Ook nu heeft hij, samen met Matt H. een reactie gegeven welke niet alleen blijk geeft van een complete incompetentie als volksvertegenwoordiger, maar ook dat wiskunde nog niet in het diepe zuiden van Nederland is doorgedrongen. Vele Islamieten, zo betogen zij, vieren feest over de aanslagen van 11 september. Vele Islamieten, zo betogen zij, nemen geen afstand van de vreselijke daden van sommige Islamieten.
Dit is natuurlijk een absurde redeniering. Afgezien van het feit dat de meeste slachtoofers van deze vreselijke daden Islamieten zijn, zijn er een miljard Islamieten op de wereld. Willen de heren dat deze allen, persoonlijk, afstand nemen van de daden van pak hem beet honderdduizend (al denk ik zelf dan het er nog veel en veel minder zijn) terroristische Islamieten. Dat is nog geen tiende promille van het aantal Islamieten. Ik weet dat vaak gezegd wordt dat de goeden onder de kwaden moeten lijden, maar in deze verhoudingen is het absurd. Laat ik het anders formuleren. Vele katholieken hebben nimmer afstand genomen van de Jodenvervolgingen waar de Roomse Kerk, en vele katholieken actief aan deelnamen. Sterker zelfs de vorige paus heeft daar geen afstand van genomen, hij heeft alleen zijn excuses (sic) aangeboden voor de rol van de Roomse Kerk in de tweede wereldoorlog gemaakt. In de lijn van W. en H. zijn alle katholieken verderfelijk. (Het voorbeeld van de Jodenvervolging is natuurlijk niet zomaar gekozen. Met name het geweld tegen Israel, verward met geweld tegen Joden, wordt politieke Islamitische groeperingen kwalijk genomen. Jezus zij ooit iets over splinters en balken. In deze Goede Tijd wellicht iets om aan te denken.)

Eigenlijk is de stelling van de WRR niet zo gek. Ga een serieuze dialoog aan met de Islam. (En mijn toevoeging zou zijn LEER eens wat over de Islam.) Een dialoog is de manier om nader tot elkander te komen. Het huidige beleid van de Westerse overheden leidt slechts tot verwijdering, wat onbegrip, wantrouwen en haat jegens elkaar oplevert. In een werelddeel wat stoelt op religieuze waarden, immers onze leiders beweren dat wij horen tot een Judeo-Christelijke traditie, is het onbegrijpelijk dat men geen begrip kan opbrengen voor andere, en aangezien de Islam stoelt op dezelfde Judeo-Christelijke traditie niet eens zo anders, religieuze waarden.

Erger is echter de vreselijke denkfout die de criticasters op het rapport maken. Zij menen dat de WRR nimmer deze mening naar buiten had mogen brengen. Deze mening staat immers haaks op de verkettering van Islamieten. Alle huilebalkerij over vrijheid van meningsuiting -naar aanleiding van de Deense cartoon rellen- of respect -naar aanleiding van dezelfde rellen- blijken krokodillentranen. Vrijheid van meningsuiting is beperkt tot toegestane meningen -een dillema waaar links in de jaren tachtig van de vorige eeuw mee stoeide is simpel opgelost, alleen toegestane meningen mogen geuit worden- en daarmee vermoord. Eigenlijk gaan de criticasters nog een stuk verder, zelfs gedachten en ideeën zijn verboden als deze niet in het denkraam passen.
Historisch gezien is deze sluipende intolerantie ten aanzien van afwijkenden in de maatschappij, samen met het geven van collectieve schuld aan een te onderscheiden deel van de maatschappij en het kweken van angst voor datzelfde deel van de maatschappij de inleiding tot onrustige periodes van oorlog, haat en destructie.

Een ieder die nog meent dat wij ‘beschaafd’ zijn tegenover de ‘onbeschaafden’ uit de Islam, heeft nu nog de kans het tij te keren. Ik ben bang dat de geschiedenis uit gaat wijzen dat wij helemaal niet ‘beschaafd’ zijn.

En nu is het toch nog een serieus stuk geworden….

Geef een reactie