De stille aanbidder(s)

Sommige internetkijkkindertjes zijn raar. En koppig. Zij gedragen zich als ware zij bespiedkijkkindertjes. Met grote regelmaat bespieden zij het weblog van gekke jasper, in de volle overtuiging dat hij in feite een psychiatrischpatientkindje is, en menen daar levensbelangrijke conclusies uit te kunnen trekken.

Nu is dat ziekelijk bespieden van een weblog niet echt raar, het overgrote deel van de internetkijkkindertjes die hier langs komt, leest alleen maar. Maar bij sommigen heeft het pathologische vormen aangenomen. Uit de grond van mijn hart wil ik zulke internetkijkkindertjes helpen. Graag zou ik schrijven wat zij willen lezen, alleen zij zeggen nooit wat zij zoeken. Bovendien ben ik geen psychiatrischpatientkindje, of een ondersteuningsverleningskindje, dus echt helpen zal er wel niet inzitten.

Vervelend is wel dat zij met de conclusies, welke alleen bewaarheid zijn in hun pathologisch ge- of misvormde geest, vriendkindjes in mijn omgeving lastig vallen. Nou worden die, als goede vrienden, daar wel moe van, maar vervelend blijft het. Helemaal als de bespiedkijkindjes dan ook nog eens overal allerlei verzonnen verhalen over de schrijver dezes en de personen in zijn directe omgeving gaan vertellen. Zij denken dat zij door ruchtbaarheid aan hun, fantasieloze, fantasieën te geven, deze fantasieën bewaarheid worden.

Wellicht kunnen zij, als zij dit lezen, mijn grote zorgen omtrent hun weblogaddictiekindjes gedrag ter harte nemen, en met gezwinde spoed hulp zoeken. Bij de Jellinekkliniek bijvoorbeeld. Als zij het vragen wil ik hen best wel adressen geven hoor, maar die kunnen zij zelf ook wel zoeken.

Geef een reactie