Het platteland

Het is weer verkiezingstijd. Een periode, afgedwongen onder het juk van de meerderheid, ook wel bekend als democratie, waarin politici meer nog dan anders zich verplicht voelen om in een zin hun gebrek aan kennis ten toon te spreiden.
Neem de heer Aboutaleb, wethouder te Amsterdam en corifee van de PvdA. Op de samenkomst van deze partij in de Beurs van Berlage, gek eigenlijk alsof er een andere beurs bestaat, afgelopen zaterdag opende hij frontaal de aanval op het kabinet. Het kabinet, zo fulmineerde hij, is een plattelands kabinet. Dat lijkt heel logisch, Nederland heeft geen bergen, maar bij een nadere toelichting bleek de heer Aboutaleb dat niet te bedoelen. Neen, het kabinet heeft Amsterdam gekort met 250.000.000 Euro, en dat geld gaat, volgens deze PvdA corifee, naar het platteland.
Als bewoner van het platteland voel ik mij verplicht om de heer Aboutaleb te wijzen op een kleine, doch fatale, fout in zijn verhaal. Het kabinet mag Amsterdam dan wel gekort hebben met 250.000.000 Euro, het geld gaat niet naar het platteland. Het kabinet heeft voor bijvoorbeeld het noordelijke platteland zelfs de zogenaamde Langman gelden afgeschaft, omdat dit kabinet niet wenst te investeren in gebieden waar de investeringen toch geen economisch succes (woorden van een politicus welke lid is van het kabinet) valt te behalen. Het geld wat eerst naar de noordelijke plattelanden en steden zou gaan, gaat nu naar de Randstad. Voor de internetkijkindertjes die niet vaak in de Randstad komen, dat is het geheel bebouwde gebied, met uitzondering van een lapje grond dat bekend als ‘het groene hart’ in het West van Nederland. Het strekt van Utrecht, via Amsterdam, Leiden, Den Haag en Rotterdam tot aan Dordtdrecht.
Ik stel u mijnheer Aboutaleb dat u een plattelandsmentaliteit heeft, door slechts een wijk van de Randstad, Amsterdam, als niet platteland aan te merken. Ik vraag mij af of u het lef heeft om mij van mijn ongelijk te overtuigen.

Geef een reactie