Moerstaal

Zo nu en dan wens ik wel dat het onderwijs in het Nederlands toch weer gegeven wordt die lieden die de taal ook daadwerkelijk machtig zijn. Dit sluit, naar mijn ervaring, ongeveer alle leerkrachten in het basisonderwijs uit. Toegegeven, PABO leerlingen kunnen niet rekenen, maar voormalige PABO studenten kunnen hun eigen taal niet hanteren. Helaas zijn dat niet de enigen.

Nu moet ik eerst de hand in eigen boezem steken. Hoewel ik het meeste taal in mondelinge vorm gebruik, hanteer ik het Nederlands ook op de computer. Ik ben in het bezit van een computer met een besturingssysteem, wat alle Microsoft varianten direct doet afvallen, in mijn geval OSX, met ingebouwde spellingscontrole. Helaas controleert deze alleen de spelling en niet de grammatica. Niet dat grammatica nu een zwak punt is, maar veel spelfouten, of misplaatste toetsenbord aanslagen eigenlijk, hangen wel samen met grammatica. Bovendien denk ik, anders dan de meeste mannen, niet lineair wat grote gevolgen heeft voor het construeren van zinnen in een betoog. Kortom, ik maak met regelmaat fouten in het hanteren van de Nederlandse taal.

Anders dan men zou vermoeden ben ik mij bewust van dit herhaaldelijk misvormen van de taal. Dat leidt er toe dat ik niet tenenkrommend taalgebruik publiekelijk hanteer. Ik kijk de stukken meestal na. Dit is echter niet het geval bij andere, professionele, taalmisbruikers.

Tot mijn grote verbazing lees ik deze week dat allochtonen VAKER werkloos zijn dan autochtonen. Deze zin impliceert dat allochtonen meer banen hebben gehad dan autochtonen, en dus vaker een baan verliezen en derhalve vaker werkloos zijn. Dat is, het verhaal lezend, echter niet het geval. Het blijkt dat een groter percentage allochtonen werkloos is dan autochtonen. De kop zou dus moeten luiden MEER allochtonen dan autochtonen werkloos. De laatste zin dekt de lading ook niet helemaal, maar heeft een nauwere aansluiting bij de inhoud dan het bijwoord VAKER.

Nog erger wordt het als mensen de woordbetekenis niet kennen, of niet goed gebruiken. Hier helpt het doorsnee verbetergereedschap op een computer niet. Deze types stellen bijvoorbeeld kisten gelijk met kasten, en enige poging dit aan te geven wordt verheven tot het zaaien van verwarring. (Nog even daar gelaten dat men verwarring creërt en niet zaait, maar dat is flauw.) Mijn initiele reactie is dat mensen die professioneel op zulke wijze de Nederlandse taal misbruiken, direct het Nederlanderschap ontnomen dient te worden, het actief en vooral passief kiesrecht dient te worden ontnomen, en een beroepsverbod tot het uitoefenen van enige publieke functie.

Maar ja, ik ben geloof ik de enige Nederlander die niet vindt dat de Tweede Kamer voort moet blijven bestaan. En ik ben zeker de enige die vindt dat men voor het uitoefenen van een volksvertegenwoordigende functie het Nederlands machtig moet zijn.

Geef een reactie