Victoria

Tot mijn grote verbazing schrijft de beroemdste studente politicologie een column in het gratis nieuwsblad Metro. Voor de internetkijkkindertjes die niet weten over wie ik het heb, Isabella uit GTST, in het dagelijks leven bekend als Victoria Koblenko. Er zijn tal van interessante gegevens over Victoria te melden, zoals dat haar vriend een prof voetballer is -en in dat opzicht heeft Victoria een passende voornaam- of dat zij afkomstig is uit de Oekraïne, maar die feiten hebben geen betrekking op dit logje. Wel het feit dat Victoria niet kan schrijven.

Victoria schrijft deze columns op woensdag en dat is waarschijnlijk meteen de reden waarom ik niet eerder kennis heb gemaakt met de pennenvruchten van deze aanstaande doctorandus politicologie; ik reis slechts bij hoge uitzondering op woensdag met het openbaar vervoer. Woensdag 11 januari 2006 reisde ik wel met de trein, en heb ik met grote verbazing de column van Victoria gelezen. Dit leidde tot een bedroevende conclusie: Victoria kan niet schrijven. Het betoog wat zij heeft laten publiceren gaat over een militaire missie naar Afghanistan. Nu heeft Victoria voor een politicologe in spé heeft een bedroevend slecht historisch besef, maar dat is in het moderne Nederland in het geheel geen probleem. Lieden zonder enige notie van de Vaderlandse geschiedenis bevolken heden ten dage ons parlement, en kramen daar de vreemdste zaken uit in het kader van ‘vroeger ging het beter; nu gaat het slecht’. Fnuikender is dat het geleverde betoog geen kop staart of midden heeft. Het begint, maar het begin is geen inleiding, er volgt een, historisch en humaan gezien onjuiste stellingname over Afghanistan -wellicht dat haar USSR verleden hier toch een beetje om de hoek komt kijken- en het sluit of met een warrige conclusie over de missie. Na het lezen van de betreffende column, weet de lezer niet de stellingname van de columnist in deze -dat hoeft natuurlijk ook niet, maar er wordt wel met een principieel punt geschermd wat een stellingname impliceert- maar de lezer blijft zelfs in opperste verwarring achter.

Het moet gezegd worden, enige poëtische ideeën heeft Victoria wel. De leukste daarvan is de literaire gave van aardbevingen, welke niet een epicentrum hebben, aldus Victoria, maar een episch centrum. Hiermee is meteen alle originaliteit uit de betreffende column genoemd. Eerlijk is eerlijk. Het zou best wel eens aan haar studie kunnen liggen. Zij is immers niet de eerste allochtoon die politicologie in Leiden studeerde en daaraan het gevolg van politieke publiciteit koppelde. Ayaan is er ook nog immers.

Begrijp mij goed, ik heb bewondering voor Victoria als actrice en als mens, maar als columniste en aanstaand politicologe valt zij erg tegen. Als zij een jongen was zou ik zeggen: ga voetballen jôh.

Geef een reactie