Nog meer dierenleed

Is hier eerder reeds melding gemaakt van de nodeloze dood van een huismus, het blijkt dat het altijd nog gekker kan. Zo besloot in Enschede een groep van onveranwoordelijke individuen om een kraam bij de kerstmarkt onder water te zetten, met het overlijden van 100 muizen tot gevolg. Of in Amsterdam, waar een duif de euvele moed had om de Nieuwe Kerk in te vliegen, een actie die de betreffende duif met de dood heeft moeten bekopen.
Echter het hoogtepunt van de doodstraf in Nederland gaat vooralsnog naar de Milijonairsbeurs te Amsterdam. Dit evenement, gestoeld op de draagkracht van de vijf Nederlandse families die nog niet failliet zijn door de Euro, in willekeurig volgorde, Brenninkmeijer, Kelder, Zalm, Remkes en natuurlijk Balkenende, wordt nu overschaduwd door de volstrekt zinloze dood van haaien, welke op de beurs aanwezig waren als ‘opleukertje’ bij een stand.
Nu is dit van grotere symbolische waarde dan men op het eerste gezicht denkt.
Het grootkapitaal wordt in Nederland al geruime tijd verdacht het grote graaien, eigenlijk meer van een inhaligheid welke wij meer associeren met bijvoorbeeld, ja het slimme internetkijkkindje voerlt hem al aankomen, haaien.
Een groot deel van het vergaarde fortuin wordt besteed aan zinloze zaken, zoals het opleuken van het aquarium met, bijvoorbeeld, haaien.

Even voor de goede orde, ik ben, ondanks mijn politieke voorkeur, geen tegenstander van grootverdieners. (Nou ben ik ook geen salonsocialist, maar dat terzijde). Ik heb echter wel grote moeite met onnodig leed, van welke diersoort dan ook.
In mijn stoutste dromen kan ik mij niet voorstellen dat iemand serieus heeft overwogen om zo dieren als lokkertje voor een produkt heeft bedacht. Hoe moet dat gaan dan? Zal iemand in een dronken bui iets geks hebben voorgesteld, de baas, bezig met andere zaken, gaf op afwezige wijze goedkeuring, ja en dan kan je niet meer terug he?
Dieren, van welke overtuiging dan ook, verdienen respect. Of het nou katholieken zijn, joden, moslims, protestanten of haaien.

Geef een reactie