Catch 22

‘Nee edelachtbare’, spreekt de advocate uit het hoge Noorden, ‘mijn cliënte stelt helemaal niet dat gedaagde bedreigend of gewelddadig is. Cliënte stelt alleen dat door het geweld van gedaagde zij schade heeft opgelopen’.
‘Edelachtbare’, spreekt de gedaagde, ‘als ik niet gewelddadig ben, is er dus ook geen schade’. En de gedaagde gaat zuchtend zitten.
‘Partijen’, spreekt de edelachtbare, ‘het is of het een of het ander. Gedaagde kan niet geweld gebruiken en tegelijkertijd niet gewelddadig zijn. Eis niet toegewezen.
Volgende zaak’

Geef een reactie