Vrijheid en uw mening

Nederland, zo leren wij op school, is een democratie. Een democratie kenmerkt zich, nog steeds lagere school stuff, door een open debat en een bijna absolute vrijheid van drukpers. Die vrijheid van drukpers, dit is academische kennis dus niet zo erg als je nog denkt dat er een vrijheid van meningsuiting is, noemen wij doorgaans vrijheid van meningsuiting.
Goed, kort door de bocht, Nederland is een land waar je bijna alles mag zeggen. Dat onderscheid ons van, vinden wij, de Islamitische landen, waar geen enkele democratie of vrijheid geldt. Bijvoorbeeld Indonesië, de op een na grootste democratie van de wereld. Het land met meer Islamieten dan in de rest van de wereld bij elkaar. Daar mag men, tot op zekere hoogte, en die hoogte ligt tegenwoordig vrij ver, zeggen wat men wil. Men heeft er zelfs stemrecht. Gewoon een democratie toch? Of niet?
Wij, hier in Nederland, vinden van niet, want kritiek op de regering wordt niet geduld. Hier wel, toch?

Nee dus. In Nederland is de vraag “Rita, moordenaar?” een verboden vraag. Hij is kwetsend en beledigend voor Rita. Rita zit in de regering, zij voert een naar internationale maatstaven onmenselijk beleid. Een beleid wat in strijd is met de Nederlandse grondwet, in strijd met het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens, en de universele verklaring van de rechten van de mens. Een voor de hand liggende vraag, namelijk is een mogelijk gevolg van het beleid van Rita dat er mensen de dood ingejaagd worden, en is Rita daarmee medeplichtig aan moord, en dus voor de Nederlandse strafwet bijna gelijk aan een moordenaar, mag men niet stellen. Dat is beledigend voor Rita.

In de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw heeft de Nederlandse rechter al bepaald dat de uitdrukking “Johnson Moordenaar” of “Nixon Moordenaar” niet een belediging van een bevriend staatshoofd is. Niet omdat Nixon en Johnson geen bevriende staatshoofden zouden zijn, vreemd genoeg waren zij dat wel. Nee, omdat de rechter vond dat het een legitieme uiting is van de opvatting dat zij, door een beleid te voeren waarvan men kan vinden dat daar mensen wederrechterlijk de dood mee werden ingejaagd, medeplichtig waren aan moord.
Kennelijk is dit nog niet doorgedrongen tot de burgermeester van Haarlem, of de burgermeester van Amsterdam. Deze laatste moet overigens door het stof, hem wordt verweten dat hij te voortvarend optrad.

Belediging, overigens is een zogenaamd klachtendelict. Er kan alleen tegen worden opgetreden als de persoon welke beledigd wordt hierover een klacht heeft ingediend. Tot die tijd, perken wij de vrijheid van meningsuiting in.

Theo, ik was het zelden met je eens, maar de vrijheid om te zeggen en schrijven wat je wilt is het fundament van een democratie. Nederland is geen democratie meer, maar een dictatuur van de domme massa.

Geef een reactie