Quiz

Natuurlijk had zij altijd geldgebrek. Immers, geld is het enige goed waar altijd een tekort aan is. Het valt haar ook moeilijk om op reguliere wijze een inkomen te verwerven. Eigenlijk kan zij in het geheel niets. Vreemd genoed is er weinig behoefte aan lieden van enig geslacht, wier enige vaardigheid is die van het niets doen. De gezinsvoogd welke ooit belast was met haar broertjes kon immers ook niets. Eigenlijk gold dat voor alle gezinshulp die zij kende. Het was ooit zelfs dé reden om iets in de hulpverlening te gaan doen. Lastig was toen wel dat men wel over een diploma diende te beschikken, en dat impliceerde weer dat er vaardigheden, en tot haar grote schrik ook kennis, nodig waren om in de hulpverlening te geraken. Als hulpverlener dan, als hulpvrager, zo had zij inmiddels al ruim ervaren, had zij geen enkele vaardigheid of kennis nodig.

Niet alleen kan zij niets, ook het behouden van een, betaalde, baan gedurende haar studie is ver boven haar macht. Alle aandacht gaat op aan de ellende die de school over haar uitstort, naast haar studie. Zo komt het dat zij aan studie, noch aan werk nog enige energie kan spenderen. De opleiding is ook erg vervelend tegen haar. Zij moet zelf voor een betaalde stageplaats zorgen, alsof zij daar tijd voor heeft. Wanneer moet zij dan MSN’en of SMS’en met haar vriendinnen. Begrijpen zij op school dan niet dat zij haar tijd hard nodig heeft voor die belangrijke zaken. Het gebrek aan betaalde stage betekent ook een einde aan de studie. Tenminste dat beweert school. Dat is natuurlijk niet waar. Op school hebben zij gewoon een hekel aan haar, en dat van ‘betaalde stage’ is gewoon een smoes. Daarmee kan school haar gewoon wegsturen als hun dat uitkomt.

Maar ja, geld. Hoe komt zij nou aan geld? Opeens heeft zij het. Nee zij wordt geen condutrice, zeg al dat lopen de hele dag, zij is niet gek, dat is veel te veel werk. Nee, zij gaat de quiz winnen. Niet van die melige belspelletjes, nee een goede quiz.
Twee voor twaalf valt af, daar moet je voor kunnen lezen. Die quiz met Carlo, dat lijkt haar wel wat.
Gelukkig is haar moppie bij haar terug, kan zij het even aan hem voorleggen.
Nadat hij uitgelachen is, gaat zij boos naar bed.

Geef een reactie