Ballonetjes op proef

In het geval Nederland pech heeft, zit het kabinet Balkende 2 de rit uit, en zijn er in 2007 parlementsverkiezingen. De burgers mogen dan vertellen wie zij vinden dat hen moet regeren. Overigens gebeurt dat vertellen niet met enig succes. Bij de laatste parlementsverkiezingen gaf het gepeupel, waartoe ook ik behoor, duidelijk aan geregeerd te willen worden door de PvdA en het CDA. Jan-Peter had waarschijnlijk net nieuwe visistekaartjes laten drukken en, om de belastingbetaler niet op kosten te jagen, bedacht dat hij die eerst moet opmaken voordat er een andere premier komt.
Goed, in 2007 zijn er tweedekamer verkiezingen. Om de D in hun naam waar te maken is de VVD alsvast met de campagne begonnen.
Jozias geeft definitief alle pogingen om ouders hun kind te laten opvoeden op en roept dat de scholen kinderen moet kunnen opvangen tussen half acht des ochtends en half zeven des avonds. Kunnen de ouders ze net op tijd ophalen om ze in bed te stoppen. Een individu zonder voornaam, luisterend naar de familienaam Van Hooff, neemt de logische consequentie en vindt dat moeders, niet vaders overigens, die de euvele moed hebben om toch een kind te willen opvoeden, dan gelijk voor straf maar op alle kindertjes in de buurt te passen. Tot pappa of mamma ze komt ophalen om in bed te stoppen dus.
Hirshi, wier persoonlijke omstandigheden erg beroerd zijn en die ik daarom wel bewonder dat zij doorgaat met haar werk ook al brengt dat voor haar mee dat zij er veel persoonlijk leven voor moet opgeven, heeft nu wel een heel fout plan bedacht. “Delen van de islam”, zo betoogd zij, “zijn in strijd met de Nederlandse rechtsorde en dienen dientengevolge verboden te worden.”
Nu ben ik geen groot aanhanger van enige levensopvatting gebaseerd op een buitenaards wezen, deze vorm van schizofrenie heeft mij nimmer aantrekkelijk geleken, maar hier gaat Hirshi wel erg kort door de bocht. In haar logica moeten delen -lees groepringen binnen- van het christendom, judaisme en hindoeisme verboden worden, daar zij in strijd zijn met de Nederlandse rechtsorde. Sterker nog delen van de tweede kamer moeten worden verboden omdat zij principes voorstaan die in strijd zijn met de Nederlandse Rechtsorde. Bijvoorbeeld de VVD fractie, of de CDA fractie of de PvdA, of de SP, of de LPF of uhm de CU, en oh ja Groen Links. De SGP natuurlijk ook. Om van eenpersoonsafdelingen, Wilders en Nawijn bijvoorbeeld maar te zwijgen.
Verbieden leidt, in tegenstelling tot wat politici hopen nimmer tot verdwijnen. Daarvoor moet men de dialoog aangaan, uitlokken tot openbaar debat en vooral hen gebruik laten maken van hun democratisch recht om te zeggen wat zij willen, dan kan het gepeupel, jij en ik dus, zelf wel uitmaken of zij hier de dienst gaan uitmaken.
Ik vraag mij af of Hirshi ook serieus genomen zou worden als zij consequent islam voor juadismne en islamiet voor jood zou vervangen. Ik ben bang van niet.

Voor alle duidelijkheid. Ik heb in het geheel niets tegen mevrouw Hirshi Ali, ik vind ook dat zij gebruik moet maken van alle mogelijkheden die onze democratie biedt om haar standpunt duidelijk te maken en zelfs trachten te realiseren. Echter ik ben ook van mening dat men het kwaad niet met kwaad doch met goed dient te bestrijden. Het verengen van burgerrechten, een trend die toch al in opmars is onder de angstaanjagende noemer van vreselijke terreur, is daarin een kwaad. Het bagataliseren van nota’s is een, zo mogelijk nog groter, kwaad.

Een aanpak, zo die al gewenst is, om de islam in politieke invloed klein te houden, dient alleen geschoeid te zijn op democratische lesst. Het blijft de paradox van enige regeringsvorm waarin vrijheid van het individu vooropstaat dat daarmme ieder individu de vrijheid heeft om het afschaffen van die vrijheid te prediken. Of de prediker nou uiterst rechts, uiterst links, uiterst chirstelijk of uiterst islamitissch is doet niet ter zake.

Geef een reactie