Vang de kinderen

Er is ruime beroering ontstaan door het idee van de fractievoorzitter van de VVD in de tweede kamer, de persoon Van Aartsen, om scholen te verplichten voor kinderopvang te zorgen tussen half acht des ochtends en half zeven des avonds.
Nu kan men mij walgelijk ouderwets noemen, maar ik weet een veel betere opvang voor kinderen buiten de school tijden; thuis.
Dat is natuurlijk een revolutionair idee, zeker omdat het ingegeven wordt door de gedachte dat ouders zelf voor een groot deel verantwoordelijk zijn voor de opvoeding van een kind. Niet een school, crèche of anderszins buitenhuiselijke opvang.
Natuurlijk zie ik wel wat de achterliggende idee is om te zorgen voor langdurige opvang van kinderen buitenshuis. Immers, wij willen dat mannen en vrouwen zich kunnen ontplooien op economisch gebied en kinderen zijn nu eenmaal lastig in dat proces. Kinderen willen graag aandacht, en als mamma of pappa de hele dag zich als loonslaven hebben ingespannen, is er geen energie meer om de kinderen aandacht te geven.
Men kan zich natuurlijk afvragen of men wel kinderen moet krijgen, als beide ouders hun economische groei, werk dus, belangrijker vinden dan kinderen.
Tegelijkertijd is de maatschappij gebaat bij een groei van het arbeidspotentieel. Dan kunnen wij al die dure zaken als oudedagsvoorziening en dergelijke blijven betalen.
Dus heb ik de volgende gedachte. In het geval dat een paar kinderen heeft, is het verboden dat zij beiden een betaalde baan hebben. (Ook goed tegen de werkeloosheid, maar dat terzijde). De kinderaftrek wordt verhoogd, net als de kinderbijslag. Om kinderloze echtparen enigszins tegemoet te komen, krijgen paren waarin slechts een persoon een baan heeft, een zogenaamde ‘kostwinnerstoeslag’.
Wellicht dat de hele generatie kinderen die opgevoed gaat worden door hun eigen ouders, meer idee hebben van normen en waarden, en dat dus de maatschappij langzaam aan gezelliger en veiliger wordt.
Ten slotte wil ik de staatssecretaris van Sociale Zaken nog even op zijn nummer zetten. Bijstandsmoeders (niet vaders gek genoeg) wil hij met behoud van uitkering inzetten voor de opvang van kinderen op school buiten de school tijden. Niet alleen leidt dit tot oneerlijke concurrentie op het vlak van kinderopvang, maar het gaat voorbij aan een heel belangrijk gegeven. Het opvoeden van kinderen is vakwerk, kost heel veel energie en is in het belang van de maatschappij in het algemeen. Het signaal wat Van Hooff (de titel de heer is dus niet van toepassing) afgeeft is dat het opvoeden van kinderen in Nederland niet belangrijk gevonden wordt, en afgedaan kan worden met feitelijk onbetaalde arbeid. Wij als maatschappij, aldus Van Hooff, vinden kinderen maar een last, en wij moeten er alles aan doen om de kinderen zo vroeg mogelijk de vernieling in te helpen.
Wat een land…

Geef een reactie