Verbaasd

Wij leven in gekke tijden. Van overheidswege wordt er tegenwoordig sterk op gehamerd dat wij immer en altijd leven met de dreiging van levensgevaarlijke terreur, bij voorkeur uit te oefenen door Mohammedanen, en dat wij daarom nooit meer de burgerlijke vrijheden kunnen terugkrijgen welk de overheid nu in rap tempo van ons afneemt.
Al zolang ik mij kan herinneren roepen verschillende overheidsdienaren, meestal hoge heren bij het apparaat der politie, dat wij in onveilige tijden leven en dat om die reden de politie bevoegdheden moet krijgen welke in een willekeurige dictatuur nog als te gek zouden worden omschreven. Het betrof toen echter levensgevaarlijke junks, of andere creaturen welke hun habitus hadden in het overtreden van de wet. De gewenste bevoegdheden waren altijd draconisch, en te gek voor woorden. Een algemene legitimatieplicht, de bevoegdheid om zonder last tot huiszoeking over te gaan, de bevoegdheid om zonder duidelijke reden tot aanhouding over te gaan en dan vervolgens geruime tijd, tot 5 dagen, zonder rechtsbijstand in hechtenis te houden.
De maatregelen welke nu in het kader van terrorisme bestrijding worden uitgevaardigd, doen de door de korpschefs al jaren bepleitte maatregelen verbleken. Eerlijk is eerlijk, de korpschefs zijn zo blij met hun nieuwe speeltuig, dat zij hun ondergeschikten daar onbeperkt mee om laten gaan. Zo zijn in het eerste halfjaar al dertigduizend potentiële terroristen beboet voor het niet bij zich hebben van een identiteitsbewijs. Dat er een redelijke grond moet zijn om een id bewijs te vragen lijkt niemand te deren, maar ik kan niet anders dan constateren dat als men een kleine slordigheid begaat men ogenblikkelijk als terrorist wordt aangemerkt, en een bekeuring krijgt.
Tenminste dat dacht ik. Tot Cees en Alexander.
Cees is minister. In een kabinet dat zich laat voorstaan op het terug brengen van normen en waarden in de maatschappij. Een norm als, ik zal als minister iedere schijn van belangenverstrengeling vermijden. Dus als er een schijn is, dan treedt ik af, immers wij doen aan normen en waarden. Niet als je minister bent, dan mag een slordigheidje. Wat je overigens een slordigheidje noemt, een jaarrekening ondertekenen terwijl je als minister nou net al die tekenbevoegdheden af hebt gestaan. Dat is geen slordigheidje, dat is een kapitale blunder. Een burger wordt gestraft, een minister mag ‘sorry’ zeggen. (Het afschaffen van de zo gehate ‘sorry’ cultuur is dus ook voorbij, maar dat terzijde).
Alexander is ook minister. Hij heeft er problemen mee dat ons de angst door de regering wordt aangepraat, en heeft grote problemen met het afschaffen van de burgerlijke vrijheden. Dat zegt hij ook als minister. Immers Jan Peter heeft geroepen dat er eenheid van beleid is, en dat dus ministers niet hun eigen mening moeten geven, maar die van het kabinet. Een slordigheidje zeg maar. (Geldt weer niet voor de burger, als die zegt dat hij begrijpt dat er terreur aanslagen zijn wordt die gestraft, eenheid van anti terreur muss sein.)
Cees, Alexander jullie moeten opstappen. Iedere andere zet laat jullie geloofwaardigheid in het geding.
En…als belastingbetaler wil ik natuurlijk niet meer betalen voor dit corrupte zooitje, maar dan zal ik wel weer een boete krijgen.

Geef een reactie