Gevaar

In de nacht van vrijdag op zaterdag hoorde ik op het radio nieuws dat Amsterdam als een serieus doelwit voor een terroristische aanslag beschouwd moet worden. Van nature ben ik zelf wat sceptisch over mensen, en zeker Amerikanen, die zo een boute en verstrekkende uitspraak doen. Toch heb ik zaterdag naar de NOVA uitzending gekeken, oh de luxe van breedband, en moet tot mijn eigen consternatie toegeven dat de Amerikaan in kwestie eigenlijk heel verstandige uitspraken deed.

Nu denk ik niet dat er meteen op 15 augustus een grote aanslag in Amsterdam plaats zal vinden. Niet alleen is de wereldwijde indruk van een aanslag in Amsterdam aanmerkelijk kleiner dan in Londen of New York, wat weer risico verkleinend is, maar er is ook nog een factor die mee speelt.

In afwijking van wat men in Nederland als gangbare opvatting over de Nederlandse inlichtingendiensten hanteert, de AIVD is een lachertje en functioneert matig tot slecht, ben ik van mening dat de Nederlandse inlichtingen diensten helemaal zo slecht functioneren. Een uitblijven van werkelijk terroristisch geweld is daar een bewijs van.

Natuurlijk, de aanslag op Pim Fortuijn of de aanslag op Theo van Gogh is een vreselijk gegeven, maar in de grond van de zaak, gaat het daarbij om eenlingen die een voor Nederland schokkende moord hebben gepleegd. (En het is het schokkende karakter van de moord op Van Gogh die het voor de rechtbank een terroristische handeling maakte). Maar een bomaanslag met grote ingrijpende gevolgen is er niet geweest.

Na Madrid is een perifere bondgenoot van de Amerikanen in de zienswijze van Al-Qaeda een legitiem doelwit. Alle reden om ons zorgen te maken over een mogelijke aanslag in Nederland. Daarmee ook alle reden om ons te beraden op preventieve acties. Voor zover deze tenminste nog niet genomen zijn.

Voor alle duidelijkheid. Ik vind dat wij ons nimmer met het Iraakse probleem hadden mogen bemoeien. Naar mijn mening is onze militaire aanwezigheid in Irak een schending van het internationale recht geweest. Echter ik vind niet dat wij dienen te buigen onder dreiging van geweld. De Nederlandse overheid voert momenteel een beleid waar ik mij slechts in zeer kleine mate in kan vinden. Echter de diensten van de Nederlandse overheid voeren hun taak naar mijn inschatting goed uit.

Half september, wanner de dreiging weer minder is, zal ik mjin positie heroverwegen.

Geef een reactie